Book Contents

Book Index

Termínová spolehlivost prodeje

Termínová spolehlivost prodeje je modul pro předdefinované vyhodnocení položek prodeje. Vyhodnocení z pohledu termínové spolehlivost, tedy plnění slíbených termínů a objektivní hodnocení každé položky prodeje. Termínová spolehlivost prodeje je k dispozici v hlavním menu ve stromu Prodeje/Zpracování zakázek - Vyhodnocení prodeje.

pic_5842.PNG

Obr.: Stromové zařazení Termínové spolehlivosti prodeje v hlavním menu

Book Contents

Book Index

Vyhodnocení položek prodeje

Položkový modul vyhodnocuje filtrovaná data, filtr je tedy nutné nadefinovat nebo ponechat tovární nastavení, které filtruje všechny položky prodeje, které mají vyplněné datum "Potvrzeno na" a zároveň nadřízený doklad, tedy zakázka není stornována. Poslední podmínkoiu továrního filtru je existence objednávky. Pro rychlé načítání celého modulu je doporučeno spouštění v řežimu kniha, kde implicitně nejsou načítána žádná data.

Vyhodnocení jednotlivých položek je slovně definováno podle Stavu položky prodeje. Vyhodnocení probíhá na základě srovnávání termínů na položce prodeje a průvodce ve výrobě spolu s rezervačním listem.

  1. V předstihu – Označuje položky, které jsou naplánovány do výroby před přislíbeným termínen „Potvrzeno na“.
  2. V termínu – Výroba je naplánována tak, že bude vyrobeno v termínu „Potvrzeno na“.
  3. V ohrožení – Výroba sice je naplánována tak, že je datum menší/rovno než „Potvrzeno na“, ale zároveň je naplánována na později, než je datum „Rezervováno“ (tedy kdy měla být výroba naplánována).
  4. V prodlení – Datum výroby na průvodce je vyšší, než je datum „Potvrzeno na“.
  5. V minulosti – Datum „Potvrzeno na“ je v minulosti (před dnešním dnem) a současně ještě není vydáno.
  6. Nezaplánováno – Datum „Plán výroby“ i „Vyrobeno“ jsou nulové a neexistuje výdejka.

Nad tabulkou položek prodeje se nachází 6 zatrhávacích polí, pomocí kterých lze filtrovat položky v tabulce.

Vpravo od tabulky se zobrazují statistické informace pro vyhodnocení filtrovaných položek v tabulce:

  1. Počet unikátních firem, počet dokladů a počet položek.
  2. Přehled o tom, kolik položek je z této načtené množiny v pořádku a dodáme je v čas (takže jsou v předstihu, v termínu nebo v ohrožení)
  3. Informace o zpoždění objednávek (průměrné, celkové a kolika se to týká zákazníků)
  4. Sledované období - délka období, za které položky prodeje vyhodnocuji.

Spolehlivost objednávek je to nejdůležitější procento, tedy kolik položek se dodá včas vzhledem k celkovému počtu položek.

Dále je v preview i detail položky, na které právě uživatel stojí s informacemi o dokladech, na kterých je položka již zařazena spolu s termíny.

Pod tabulkou je grafické zobrazení filtrovaných dat a dále je zde možnost nahlédnout na „Rozpracovanost po pracovištích“ pro přehled o o aktuální výrobě.

pic_5843.PNG

Obr.: Kniha Termínová spolehlivost prodeje