Book Contents

Book Index

Úkoly

Modul Úkoly slouží k přehledné evidenci úkolů a spouští se ze stromového menu Moje kancelář - Úkoly.

V nastavení úkolů je možné zvolit, které úkoly může uživatel vidět a editovat. Lze nastavit, aby uživatelé viděli pouze úkoly, ve kterých vystupují jako zadavatel nebo řešitel a ostatní úkoly budou zahvězdičkované. Vhodným filtrováním si uživatel může zobrazit úkoly, které ještě nejsou splněny a které je potřeba vyřešit. Jednotlivé záznamy v knize Úkoly lze potvrzovat, potvrzený záznam již nelze editovat a je považován za ukončený.

Pozn.: U vlastních zaměstnanců je nutné propojit Kontaktní osobu s uživatelem. Toto propojení provádí většinou správce ISK2. Při zadávání úkolů do pole Zadavatel se bude vyplňovat již automaticky přihlášený uživatel.