Book Contents

Book Index

Gantt stavu výroby

Funkce je grafickým znázorněním stavu plnění výrobních úkolů. Dle volby v poli Zobrazit umožňuje graficky zobrazit:

Jedná se o specifickou podobu Ganttova grafu. Graf je dostupný těmito způsoby:

Specifikace grafu

Graf lze vyexportovat do formátu PDF či BMP. Funkce Export grafu je dostupná přes nabídku pravého tlačítka myši nad grafem.

pic_3378

Obr.: Gantt - stav výroby