Book Contents

Book Index

Kniha Prostorově - procesní evidence

Modul umožňuje strukturovat karty majetku do větších celků buď z hlediska lokálního rozmístění, nebo podle funkčních procesů zavedených ve firmě; dále například evidovat části výrobního zařízení či sloučit majetky jiným požadovaným způsobem.

pic_1120

Obr.: Kniha Prostorově - procesní evidence

Book Contents

Book Index

Základní údaje (1. strana)

Na první straně zadáváme název a popis nového celku a vybíráme typ.

pic_1121

Obr.: Prostorově - procesní evidence - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Unikátní text.

Název

Název.

Typ

Uživatelský číselník, do kterého se přidávají podle potřeby nové typy.

Nadřízený

Nadřízený celek.

Popis

Upřesnění zápisu.

V dalších polích je možné zadat adresu.

Book Contents

Book Index

Položky (2. strana)

Na této straně je možné přidávat položky, například spotřebu elektrické energie.

pic_1122

Obr.: Prostorově - procesní evidence - 2. strana

Book Contents

Book Index

3. strana

Na této straně se zobrazují přiřazené karty majetku.

pic_1123

Obr.: Prostorově - procesní evidence - 3. strana