Book Contents

Book Index

Pořízení majetku s dotací

Příklad: Dne 15.8.2011 byla zakoupena budova školícího střediska za částku 5.500.000,- Kč. Budova byla zařazena do užívání 1.9.2011. Na budovu byla poskytnuta dotace 2.750.000 Kč. Dotace byla proplacena 21.11.2011.

Postup:

pic_2322

Obr.: Změna ceny - dotace

pic_2323

Obr.: Karta majetku po změně ceny

 

1.9.2011 Zařazení majetku do užívání

021/042

5.500.000,- Kč

 

21.11.2011 Změna ceny

021/042

-2.750.000,- Kč

 

21.11.2011 Dotace

347/042

2.750.000,- Kč

 

21.11.2011 Dotace

221/347

2.750.000,- Kč

Book Contents

Book Index

Technické zhodnocení s dotací

Při poskytnutí dotace na technické zhodnocení majetku se postupuje obdobně jako při pořízení majetku s dotací.

Následující příklad navazuje na příklad v kapitole Pořízení majetku s dotací.

Příklad: Dne 30.6.2012 bylo provedeno technické zhodnocení budovy školícího střediska ve výši 300.000,- Kč. Na technické zhodnocení byla poskytnuta dotace 150.000 Kč. Dotace byla proplacena 20.8.2012.

Postup:

pic_2383

Obr.: Karta majetku po technickém zhodnocení a změně ceny

 

30.6.2012 Technické zhodnocení

021/042

300.000,- Kč

 

20.8.2012 Změna ceny

021/042

-150.000,- Kč

 

20.8.2012 Dotace

347/042

150.000,- Kč

 

20.8.2012 Dotace

221/347

150.000,- Kč

Book Contents

Book Index

Navedení majetku po přeměně společnosti

Při přeměně společností nástupnická společnost pokračuje v odpisování majetku rozdělované nebo zanikající společnosti.

Příklad: Zanikající účetní jednotka eviduje v majetku budovu, která byla zařazena do užívání 1. 9. 2011 ve vstupní ceně 5.500.000 Kč. Na budově bylo v letech 2012 a 2016 provedeno technické zhodnocení v celkové výši 5.794.344 Kč. V letech 2011 a 2012 byly na budovu poskytnuty dotace v celkové výši 2.900.000 Kč (na kartě majetku se eviduje jako záporná změna ceny). Budova je zařazena v šesté odpisové skupině, daňově se odpisuje zrychleně, účetně se odpisuje procentuálně na 50 let. K 31. 12. 2019 bylo odepsáno daňově 1.721.277 Kč, účetně 829.569 Kč. Rozhodný den přeměny je 1. 1. 2020. Nástupnická účetní jednotka pokračuje od 1. 1. 2020 v odpisování majetku.

pic_4991

Obr.: Karta majetku navedená do nástupnické společnosti

Postup navedení karty majetku do IS K2 nástupnické účetní jednotky:

Vyřazení karty majetku v zanikající účetní jednotce (stejný postup použije rozdělovaná účetní jednotka):

pic_4992

Obr.: Formulář při vyřazení majetku v zanikající účetní jednotce

Book Contents

Book Index

Mimořádné odpisy hmotného majetku v 1. a 2. odpisové skupině, pořízeného v letech 2020 - 2021

Hmotný majetek, zařazený v první a druhé odpisové skupině, který byl pořízen v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021, může první vlastník odepsat dle § 30a (Mimořádné odpisy) Zákona o dani z příjmů:

Mimořádné odpisy hmotného majetku nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5 Zákona o dani z příjmů.

Book Contents

Book Index

Mimořádné odpisy v IS K2

V IS K2 je třeba karty majetku odpisované dle mimořádných odpisů evidovat v knize, ve které je nastaveno zaokrouhlení položek (odpisů) daňového plánu.

Knize majetku zatrhneme pro Plán 1 a Plán 2 zatržítko ve sloupci Pol..

pic_5566

Obr.: Kniha majetku s nastaveným zaokrouhlením jednotlivých odpisů na celé Kč nahoru.

Příklad 1: V únoru 2020 firma zakoupila notebook za 45.446 Kč bez DPH a zařadila jsej do užívání. Majetek firma odpisuje dle mimořádných odpisů v 1. odpisové skupině.

Postup:

Pro odpisování majetku použijeme plán majetku se zkratkou „M11“ (nastaven procentuální odpis na 1 rok). Tento plán se používal již v minulosti pro mimořádné odpisy v období 1/2009 – 6/2010. Můžeme aktualizovat Název plánu (plán odpotvrdíme, ve Změně upravíme název, uložíme a potvrdíme).

pic_5558

Obr.: Plán majetku „M11“ pro mimořádný odpis sk. 1

Pokud dosud nemáme vytvořenu předvolbu odpisování s tímto plánem, vytvoříme novou. V předvolbě je zadáno:

Předvolbu odpisování potvrdíme.

pic_5560

Obr.: Předvolba odpisování pro mimořádný odpis sk. 1

Obdobně vytvoříme předvolbu pro účetní plán, v poli Typ plánu vybereme „U“.

Vytvoříme kartu majetku, na kartu zadáme datum pořízení a zařazení do užívání v únoru 2020, vstupní cenu 45.446 Kč, odpisovou skupinu „1“. Pro daňový a účetní plán zvolíme předvolbu s odpisovým plánem pro mimořádný odpis.

pic_5562

Obr.: Karta majetku – 1. odpisová skupina, mimořádný odpis

Příklad 2: V únoru 2020 firma zakoupila osobní automobil za 600.000 Kč a zařadila jej do užívání. Majetek firma odpisuje dle mimořádných odpisů v 2. odpisové skupině.

Postup:

Pro odpisování majetku použijeme plán majetku se zkratkou „M21“ (nastaven procentuální odpis na 2 roky - pro první rok je zadáno 60 %, pro druhý rok 40 %). Tento plán se používal již v minulosti pro mimořádné odpisy v období 1/2009 – 6/2010. Můžeme aktualizovat Název plánu (plán odpotvrdíme, ve Změně upravíme název, uložíme a potvrdíme).

pic_5559

Obr.: Plán majetku „M21“ pro mimořádný odpis sk. 2

Pokud dosud nemáme vytvořenu předvolbu odpisování s tímto plánem, vytvoříme novou. V předvolbě je zadáno:

Předvolbu odpisování potvrdíme.

pic_5561

Obr.: Předvolba odpisování pro mimořádný odpis sk. 2

Obdobně vytvoříme předvolbu pro účetní plán, v poli Typ plánu vybereme „U“.

Vytvoříme kartu majetku, na kartu zadáme datum pořízení a zařazení do užívání v únoru 2020, vstupní cenu 600.000 Kč, odpisovou skupinu „2“. Pro daňový a účetní plán zvolíme předvolbu s odpisovým plánem pro mimořádný odpis.

pic_5563

Obr.: Karta majetku – 2. odpisová skupina, mimořádný odpis

Na kartě majetku se pro rok 2020 vypočtou měsíční odpisy ve výši 30.000 Kč (60 % z částky 600.000 Kč / 12 měsíců). Pro rok 2021 se vypočtou měsíční odpisy ve výši 20.000 Kč (40 % z částky 600.000 Kč / 12 měsíců). Částka ročního odpisu pro rok 2022 je 60.000 Kč.

Částku odpisů za leden a únor 2021 upravíme ručně na 30.000 Kč (částka odpisu musí být stejná prvních 12 měsíců) - ve Změně klávesou Enter otevřeme položku odpisu s datem 31.1.2021, upravíme částku na 30.000 Kč a položku odsouhlasíme.

pic_5564

Obr.: Karta majetku – úprava částky odpisu

pic_5565

Obr.:Karta majetku po úpravách odpisů a přepočtu