Book Contents

Book Index

Sestavy nad úkoly

Book Contents

Book Index

Seznam úkolů

Číslo procesu: CRM008

Ident. č. sestavy: SCRM067

Soubor: TaskList.am

Popis sestavy: Sestava je seznamem jednotlivých úkolů (včetně podřízených) s možností zobrazení jejich detailu. Tuto sestavu je možné třídit dle Zadavatele nebo Řešitele.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Úkoly]

Parametry sestavy:

GroupByClient - Ano

Ano - úkoly se v sestavě seskupí podle jejich zadavatele.

GroupByOwner - Ano

Ano - úkoly se v sestavě seskupí dále podle jejich řešitele.

ShowInstructions - Ano

Ano - zobrazí aktuální zadání úkolu.

ShowResolution - Ano

Ano - v sestavě se zobrazí text řešení daného úkolu.

ShowList - Ano

Ano - sestava se vytiskne jako jednoduchý seznam úkolů s možností zobrazení jejich detailu.

ShowSubJobs - Ano

Ano - v sestavě se zobrazí podřízené úkoly.

TaskList

Book Contents

Book Index

Historie úkolu

Číslo procesu: CRM008

Ident. č. sestavy: SCRM068

Soubor: TaskHistory.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje jednotlivé úkoly s jejich základními náležitostmi. Pokud je zatržený parametr v Konfiguraci úkolů Výmaz aktuálního zadání úkolů, sestava zobrazuje i veškerou historii pole Zadání daného úkolu.

Adresa ve stromu: [Marketing - CRM] [Úkoly]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

TaskHistory