Book Contents

Book Index

Komunikace

pic_5353.png

Obr.: Komunikace

Jednotlivé komponenty architektury mezi sebou komunikují pomocí komunikačních protokolů a portů. Následuje jejich souhrn a popis principu komunikace.

pic_1045i.png

Protokol: http(s), port: 443, 80 Protokol:

pic_1046i.png

Named pipe, port: 445

pic_1048i.png

Protokol: MS SQL Server: Named pipe, tcP, port: 445, 1433

Analysis services: tcP port: 2383

pic_1049i.png

Protokol: FtP(S), port: 21, 990

Book Contents

Book Index

Komunikace mezi internetovým prohlížečem a e-shopem

Uživatel kontaktuje e-shop pomocí URL adresy (např. http://go.k2.cz/eshop). Komunikace probíhá prostřednictvím httP nebo httPS protokolu. Na portu, který je definován na webovém serveru (IIS).

Book Contents

Book Index

Komunikace mezi e-shopem a webovým serverem

Aplikace při renderování výsledné htML stránky (jako výsledek prohlížeči) načítá data prostřednictvím K2 serveru webových služeb. S tím komunikuje pomocí httP(S) protokolu. eShop tedy zasílá dotazy pomocí metod Get, POSt, Put a výsledná data získává v JSON formátu.

Book Contents

Book Index

Komunikace mezi aplikačním serverem a databázovým serverem

Aplikační server zpracovává jednotlivé požadavky ze serveru webových služeb, případně dalších klientů připojených ve vnitřní síti. Každý požadavek je při svém vstupu zařazen do nejméně vytížené fronty (počet front je závislý na počtu sdílených uživatelů v licenci K2). Fronty jsou paralelně zpracovávány aplikačním serverem, v rámci jedné fronty jsou požadavky serializovány.

Aplikační server data získává z:

  1. Databázového serveru
  1. Analytického serveru
  1. Souborového systému