Book Contents

Book Index

Aktivity - záložka dokladu

V záložce Aktivity můžeme u dokladů pracovat s Aktivitami.

Aktivitu (Smlouvu, Schůzku, Vyhodnocení, Úkol, ...) můžeme:

V poli Typ lze předvyplnit, který typ aktivity chceme vytvořit. Po stisknutí ikony pro novou aktivitu se na její první straně tento typ předvyplní spolu s dalšími údaji z dokladu.V případě stisku ikony pic_141i , se zobrazí filtr Aktivit, které mají partnera stejného jako doklad a zároveň se mají zadaný typ aktivit.

Popis tlačítek:

PIC_005i

Zobrazí formulář pro vytvoření nové aktivity.

PIC_957

Zobrazí filtr Aktivit, které mají partnera stejného jako doklad..Z tohoto filtru lze vybrat již vytvořenou aktivitu.

PIC_958i

Pro změnu údajů v aktivitě, kterou máme označenou.

PIC_959i

Smažeme označenou aktivitu. Aktivita nelze smazat, pokud je potvrzená.

Potvrdíme označenou aktivitu.

pic_360i

Hromadně potvrdíme všechny aktivity na záložce.

Potvrzená aktivita lze přiřadit k dokladu pouze, pokud již dříve nemá přiřazený jiný doklad.

U nepotvrzené aktivity, která již má přiřazen konkrétním doklad, můžeme tento doklad nahradit. Zobrazí se pouze upozornění, zda si přejeme změnit aktivitě doklad.