Book Contents

Book Index

Nastavení modulu Intrastat

Book Contents

Book Index

Nastavení práv Intrastatu

Pro modul Intrastat lze nastavit následující práva:

Book Contents

Book Index

Číselníky - Intrastat

Book Contents

Book Index

Typ hlášení

Typ hlášení Intrastatu. Do dokladu Intrastatu se vloží automaticky dle zvoleného výpočtu.

pic_3031

Obr.: Číselník Typ hlášení

Book Contents

Book Index

Směr hlášení

Směr hlášení Intrastatu. Do dokladu Intrastatu se vloží automaticky dle zvoleného výpočtu.

pic_3032

Obr.: Číselník Směr hlášení

Book Contents

Book Index

Člen skupiny

Číselník Člen skupiny se využívá pouze v případech, kdy:

PIM_1038

Obr.: Číselník Člen skupiny

PIM_1039

Obr.: Číselník Člen skupiny – 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka člena skupiny.

Název

Název člena skupiny.

Popis

Libovolný popis.

Pro každého člena skupiny lze definovat Parametry výpočtu Intrastatu. Bližší popis je v kapitole Nastavení parametrů.

Book Contents

Book Index

Způsob rozpouštění vedlejších nákladů

Vedlejší náklady v Intrastatu budou rozpuštěné dle zvolené možnosti.

pic_3033

Obr.: Číselník Způsob rozpouštění vedlejších nákladů.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů Intrastatu

Před prvním výpočtem je třeba nastavit Parametry výpočtu Intrastatu.

Book Contents

Book Index

Parametry výpočtu Intrastatu

Ve vstupním formuláři funkce Nastavení parametru výpočtu Intrastatu stiskneme tlačítko Parametry Ctrl + P.

pic_3034

Obr.: Vstupní formulář funkce Nastavení parametru výpočtu Intrastatu.

Zobrazí se formulář s parametry výpočtu.

pic_3856

Obr.: Parametry výpočtu Intrastatu

Popis parametrů:

Opravné množství

Hodnota pro změnu množství, od které je nutné vytvořit opravné hlášení.

Opravné množství v %

Nastavení na "Ano" (zatrženo) hodnotu v poli Opravné množství považuje za procenta.

Opravná hodnota

Hodnota pro změnu fakturované hodnoty, od které je nutné vytvořit opravné hlášení.

Opravná hodnota v %

Nastavení na "Ano" (zatrženo) hodnotu v poli Opravná hodnota považuje za procenta.

Hodnota malé zásilky (EUR)

Fakturovaná hodnota z položek dokladu nižší než hodnota zde uvedena bude do Intrastatu napočtena jako malá zásilka.(viz Malá zásilka).

(pozn.: Platí, jen pokud je zatržen příznak Malá zásilka v hlavičce faktury).

Kód malé zásilky

Jednotný společný kód zboží namísto kódu z celního sazebníku.

Způsob rozpouštění vedlejších nákladů

Způsob rozpouštění vedlejších nákladů podle ceny nebo podle hmotnosti.

Vedlejší náklady v nákupu

Pokud bude zatrženo, pak se vedlejší náklady převezmou z pole V na položce nákupu.

Typ daně

Seznam typu daní, pro které se má Intrastat napočítat. Pokud je parametr prázdný, napočítá se Intrastat pro všechny typy daní.

Zahrnout jen potvrzené doklady

Bude-li zatrženo, do Intrastatu se nedostanou doklady, které sice splňují podmínky do Intrastatu, ale nejsou potvrzené.

pic_3087

Obr.: Parametry výpočtu Intrastatu - odeslání

Popis parametrů:

Knihy faktur vydaných

Knihy VF, zařazené do výpočtu (oddělené středníkem). Implicitně je parametr prázdný - zpracují se VF ze všech knih.

Knihy faktur přijatých (dobropisy)

Knihy PF, zařazené do výpočtu (oddělené středníkem). Implicitně je parametr prázdný - zpracují se PF ze všech knih. Zpracují se ale jen ty položky faktur přijatých, které mají záporné množství.

Transakce

Hodnota z číselníku transakce. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

Druh dopravy

Hodnota z číselníku druh dopravy. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

Dodací podmínky

Hodnota z číselníku dodací podmínky. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

pic_3088

Obr.: Parametry výpočtu Intrastatu - přijetí

Popis parametrů:

Knihy faktur vydaných (dobropisy)

Knihy VF, zařazené do výpočtu (oddělené středníkem). Implicitně je parametr prázdný - zpracují se VF ze všech knih. Zpracují se ale jen ty položky faktur vydaných, které mají záporné množství.

Knihy faktur přijatých

Knihy PF, zařazené do výpočtu (oddělené středníkem). Implicitně je parametr prázdný - zpracují se PF ze všech knih.

Transakce

Hodnota z číselníku transakce. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

Druh dopravy

Hodnota z číselníku druh dopravy. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

Dodací podmínky

Hodnota z číselníku dodací podmínky. Pokud nebude hodnota zadaná na faktuře, pak se do Intrastatu doplní hodnota z tohoto parametru.

Stát původu

Pokud není zadán stát původu na položce faktury přijaté nebo na šarži položky faktury, pak se do intrastatu doplní hodnota z toho parametru.

Stát původu z adresy dodavatele

Zatržení příznaku znamená, že se bude stát původu dosazovat ze státu z fakturační adresy dodavatele. Pokud fakturační adresa není vyplněna, pak se dosadí ze státu adresy dodavatele.

pic_3089

Obr.: Parametry výpočty Intrastatu - Nezbožní položky pro vedlejší náklady

Pokud je na dokladu faktury přijaté/vydané položka představující vedlejší náklad, který má být napočten do Intrastatu, pak všechny tyto nezbožní položky musí být nadefinované na této záložce Parametrů výpočtu Intrastatu. Pokud je parametr prázdný, vedlejší náklady se do Intrastatu nenapočítají.

Book Contents

Book Index

Vyplnění implicitních hodnot

Číslo procesu: INT001

Id. číslo skriptu: FCEL079

Soubor: ISD_Init.pas.PAS

Popis skriptu: Funkce slouží k nastavení implicitních hodnot v parametrech Intrastatu (Opravné množství, Opravná hodnota, definování opravných hodnot v procentech, kód pro malou zásilku, hodnota malé zásilky a seznam typu daní pro Intrastat).

Adresa ve stromu: [Intrastat] [Základní nastavení]