Book Contents

Book Index

Evidence údajů pro Intrastat na dokladech VF a PF

Na 1.straně faktur vydaných (přijatých) v záložce Intrastat evidujeme informace pro Intrastat. Bližší popis viz: Intrastat - FAKTURY VYDANÉ a Intrastat - FAKTURY PŘIJATÉ.

Informace na záložce Intrastat se dají hromadně měnit. K tomuto účelu slouží hromadná Změna záznamu pro Intrastat. Dají se měnit i údaje do již potvrzených faktur. Bližší popis viz: Formulář - Hromadné akce - Faktury vydané. Uživatel, který chce hromadnou změnu spustit, musí mít právo Změna dokladu intrastatu nebo Hromadná změna faktur.

Na 2.straně faktur vydaných (přijatých) ve formuláři Položka prodeje (Položka nákupu v případě faktur přijatých) v záložce 7 - Intrastat evidujeme informace pro Intrastat vztahující se k položce dokladu. Informace zde má přednost před stejnojmennou informací na záložce Intrastat na 1.straně dokladu.

Informace na záložce 7 - Intrastat se dají hromadně měnit pro více položek najednou. K tomuto účelu slouží tlačítko Hromadná změna položek spustitelné z 2.strany Faktury vydané/přijaté. Je možné měnit i údaje do již potvrzených faktur. Bližší popis viz Hromadná změna položek.

Book Contents

Book Index

Intrastat - FAKTURY PŘIJATÉ

Záložka slouží k zadávání údajů důležitých pro vykazování Intrastatu.

pic_3478

Obr.: Faktura přijatá - 1. str. záložka Intrastat

Datum přechodu hranice

Rozhodující datum pro vstup faktury do Intrastatu. Plní se datem UZP faktury. Pokud je zatržen parametr mandanta Datum přechodu hranice plnit dle data uskutečnění, plní se tímto datem.

Transakce

Druh transakce faktury.

Dodací podmínky

Dodací podmínky faktury.

Stát odeslání

Stát odeslání faktury. Možno vyplnit, pokud je stát odeslání jiný, než je stát v adrese dodavatele (případně dodací adrese, pakliže je zadaná).

Druh dopravy

Druh dopravy faktury. Možno vyplnit, pokud není zadán Druh dopravy v číselníku Způsob dopravy.

Nezahrnovat do Intrastatu

Zatržené pole zajistí, že doklad nevstoupí do Intrastatu (i když by tam podle ostatních podmínek vstoupit měl).

Malá zásilka

Údaje o jednotlivých zásilkách odeslaného zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 200 EUR, se mohou vyznačovat souhrnně jako Malá zásilka pod společným kódem zboží „99500000“. Zatrhnutím příznaku se provede kontrola, zda faktura podmínky pro malou zásilku splňuje. Pokud faktura podmínky nesplňuje, budou položky v Intrastatu napočítány samostatně.

Dobropis v přijetí

Zatržené pole zajistí, že se položka faktury přijaté se záporným množstvím dostane do Intrastat - přijetí. Pokud není pole zatržené, pak daná položka vstoupí do Intrastat - odeslání.

Pozn.: Vhodné použít v případě, že firma vykazuje jen Intrastat - přijetí.

Book Contents

Book Index

Intrastat - FAKTURY VYDANÉ

Záložka slouží k zadávání údajů důležitých pro vykazování Intrastatu.

pic_2968

Obr.: Faktura vydaná - 1. str. záložka Intrastat

Datum přechodu hranice

Rozhodující datum pro vstup faktury do Intrastatu. Plní se datem UZP faktury. Pokud je zatržen parametr mandanta Datum přechodu hranice plnit dle data uskutečnění, plní se tímto datem.

Transakce

Druh transakce faktury.

Dodací podmínky

Dodací podmínky faktury.

Stát určení

Stát určení faktury. Možno vyplnit, pokud je stát určení jiný, než je stát v adrese odběratele (případně dodací adrese, pakliže je zadaná).

Druh dopravy

Druh dopravy faktury. Možno vyplnit, pokud není zadán Druh dopravy v číselníku Způsob dopravy.

Nezahrnovat do Intrastatu

Zatržené pole zajistí, že doklad nevstoupí do Intrastatu (i když by tam podle ostatních podmínek vstoupit měl).

Malá zásilka

Údaje o jednotlivých zásilkách odeslaného zboží, jejichž fakturovaná hodnota nepřesahuje 200 EUR, se mohou vyznačovat souhrnně jako Malá zásilka pod společným kódem zboží „99500000“. Zatrhnutím příznaku se provede kontrola, zda faktura podmínky pro malou zásilku splňuje. Pokud faktura podmínky nesplňuje, budou položky v Intrastatu napočítány samostatně.

Dobropis v odeslání

Zatržené pole zajistí, že se položka faktury vydané se záporným množstvím dostane do Intrastat - odeslání. Pokud není pole zatržené, pak daná položka vstoupí do Intrastat - přijetí.

Pozn.: Vhodné použít v případě, že firma vykazuje jen Intrastat - odeslání.

Intrastat mimo EU

Pokud je zatrženo, pak se do Intrastatu dostane i doklad, který má v dodací adrese stát, který nemá zatržen příznak Intrastat. (Pokud není zadána dodací adresa, pak jde o stát v adrese odběratele).

Pole řeší situace, kdy jsou realizovány prodeje např. z eshopu do Velké Británie (od 1.1.2021 se nevykazuje do Intrastatu), ale některé (např. jednoduché) dodací adresy jsou ze Severního Irska (od 1.1.2021 jde o Intrastat).

Pro takovéto doklady vytvoříme kontejner a pomocí hromadné změny Intrastatu zatrhneme toto pole.