Book Contents

Book Index

iOS klient

Book Contents

Book Index

Nastavení

Před použitím iOS klienta je nutné provést jeho správné nastavení. IOS klient používá pro připojení do IS K2 server webových služeb a vlastní připojení je realizováno přes kontaktní osobu. Tuto osobu je nutné propojit v IS K2 s uživatelem. Přihlašovací údaje nastavujeme kontaktní osobě na straně E její karty.

Základní nastavení pro iOS klienta nalezneme v sekci Nastavení daného mobilního zařízení s tímto systémem. Zde je uveden seznam všech nainstalovaních aplikací, včetně iOS klienta v příslušné verzi. Jednoduchým kliknutím je možné zobrazit jeho volby nastavení.

pic_3801

Obr.: Nastavení iOS klienta

Nastavení připojení:

Pomocí těchto tři parametrů je vytvořena celková adresa pro připojení k serveru webových služeb, např. "HTTP:\\go.k2.cz\RESTSERVICEDEMO".

Nastavení přihlášení:

Jedná se o přihlašovací údaje nastavené na straně E kontaktní osoby, prostřednictvím které je uskutečněno přihlášení do IS K2.

Notifikace:

Nastavením těchto tří parametrů dojde, k automatickému přihlášení daného mobilního zařízení k notifikacím v IS K2 u přihlášeného uživatele.

Book Contents

Book Index

Notifikace

IOS klient umožňuje přijem a zobrazení notifikací, tzn. upozorňující zpráv o akcích v IS K2 (dle nastavení notifikace uživatelem). V případě, že má uživatel nastaven příjem notifikací, je notifikační zpráva doručena na příslušené mobilní zařízení se systémem iOS a zobrazí se v jeho notifikační liště a v knize notifikací.

Kniha Notifikace je seznamem všech došlých a nevyřízených notifikací daného uživatele. Tuto knihu lze zobrazit v iOS klientovi pomocí ikony pic_791i.


pic_3802

Obr.: Kniha Notifikace

Jednoduchým kliknutím na příslušnou notifikaci si můžeme zobrazit její detail, kde je uvedeno více informací.

pic_3803

Obr.: Detail notifikace

Jednoduchým kliknutím na tlačítko Onačit jako vyřízené zde můžeme zobrazenou notifikaci označit jako vyřízenou. Dojde k odmazání notifikace z této knihy i z plného klienta. Tuto akci lze rovněž provést dlouhým stisknutím vybrané notifikace v knize a využitím nabídky Označit jako vyřízené. Přijatou notifikaci můžeme otevřít také přímo z notifikační lišty mobilního zařízení.

Book Contents

Book Index

Dashboardy

V knize Dashboardy je uveden seznam všech nadefinovaných dashboardů v IS K2, se kterým je tato aplikace datově propojena. Z této knihy je možné dashboardy spouštět. Knihu dashboardů si v iOS klientovi zobrazíme pomocí ikony pic_797i.

pic_3883

Obr.: Kniha Dashboardy

Zobrazení vybraného dashboardu provedeme krátkým stisknutím na jeho název.

pic_3886

Obr.: Příklad dashboardu - Hlavní menu

pic_3887

Obr.: Příklad zobrazení dashboardu