Book Contents

Book Index

K2 4 WEB

Dostává se Vám do rukou uživatelská dokumentace k webové aplikaci K2 4 WEB. Aplikace K2 4 WEB je další možností, jak přistupovat k datům informačního systému K2. K2 4 WEB splňuje trend současné společnosti a její stále rostoucí požadavky na efektivnější využívání pracovního času. Díky této aplikaci může uživatel v informačním systému K2 pracovat odkudkoli, kde je možné připojení k Internetu.

Veškeré údaje, které uživatel zadává do aplikace K2 4 WEB, ať už změny stávajících záznamů, nebo vytváření záznamů nových, jsou propojeny s daty, které jsou uloženy v programu K2. A naopak, informace, které uživatelé zadávají do Informačního systému K2, jsou přístupné z webové aplikace K2 4 WEB.

pic_3220

Obr.: K2 4 WEB - Úvodní obrazovka

Book Contents

Book Index

Spuštění aplikace

Uživatel může aplikaci spouštět těmito způsoby:

Pro spuštění aplikace je třeba mít nainstalováno:

Pro jednotlivé operační systémy jsou respektovány tyto internetové prohlížeče - viz následující tabulka:

Operační systém

IE 10

IE 9

IE 8

IE 7

Firefox 3.6+

Safari 4+

Chrome 12+

Windows 8 Desktop

Ano*

 

 

 

Ano

 

Ano

Windows Server 2012

Ano*

 

 

 

Ano

 

Ano

Windows 7

 

Ano

Ano

 

Ano

 

Ano

Windows 7 SP1

 

Ano*

Ano

 

Ano

 

Ano

Windows Server 2008 SP2

 

 

 

Ano

Ano

 

Ano

Windows Server 2008 RS SP1

 

Ano*

Ano*

 

Ano

 

Ano

Windows Vista

 

Ano

Ano

Ano

Ano

 

Ano

Windows Server 2003, Windows XP SP2, SP3

 

 

Ano

Ano

Ano

 

Ano

Macintosh OS 10.5.7 + (intel-based)

 

 

 

 

Ano

Ano

 

* Podporuje 64-bit

Book Contents

Book Index

Webový prohlížeč

Uživatel spustí webovou aplikaci prostřednictvím internetové adresy, na které je aplikace nainstalovaná. Po načtení aplikace do prohlížeče se uživateli zobrazí přihlašovací okno.

Book Contents

Book Index

Režim "Out-of-browser" - Instalace aplikace

Pro rychlejší spuštění aplikace si uživatel může aplikaci velmi jednoduše nainstalovat k sobě na počítač. Při dalším spuštění pak aplikace neběží přes webový prohlížeč, ale v samostatném okně. Odpadá tak uživateli čekání, než se aplikace stáhne do webového prohlížeče. Tento způsob práce se nazývá "Out-of-browser" režim, zkráceně "OOB".

Postup instalace:

pic_2374
Obr.: Instalace aplikace do počítače uživatele

Po přihlášení uživatele se webová aplikace spustí v samostatném okně, mimo webový prohlížeč.

Na plochu počítače se umístí ikona pro spouštění aplikace mimo webový prohlížeč: pic_456i. Touto ikonou pak uživatel vždy spouští aplikaci.

Book Contents

Book Index

Odinstalování aplikace

Odinstalování aplikace je také velmi jednoduché. Stisknutím pravého tlačítka myši kdekoli v okně aplikace se zobrazí možnost "Remove this application". Vybráním této možnosti a potvrzením, že chceme aplikaci skutečně odinstalovat, bude aplikace odinstalovaná z počítače uživatele a okno aplikace se zavře. Bude odstraněna také ikona aplikace z plochy počítače.

pic_2375

Obr.: Ikona pro odinstalování aplikace

Aplikaci můžeme odinstalovat také stejně, jak jsme zvyklí u jiných programů (přes Ovládací panely - Přidat nebo odebrat programy).

Book Contents

Book Index

K2 IS

Uživatel může webového klienta spustit také přímo z K2 IS.

Nastavení spuštění webového klienta v K2 IS je popsáno v uživatelské dokumentaci K2 IS.

Book Contents

Book Index

Přihlášení uživatele

K přihlášení do webové aplikace uživatel použije zkratku uživatele, kterou používá k přihlášení do systému K2, a své heslo. Zatržením možnosti Pamatovat přihlášení bude mít uživatel při otevření aplikace ze stejného počítače předvyplněno uživatelské jméno.

4web_prihl_okno

Obr.: Přihlašovací okno K2 4 WEB

Book Contents

Book Index

Popis obrazovky

Formulář webové aplikace je rozdělen do dvou základních částí:

Podporované rozlišení pro práci ve webovém klientu je 1280px.

Book Contents

Book Index

Navigační panel

pic_3221

Obr.: Navigační panel - vyznačený v červeném rámečku

V navigačním panelu se šedými ikonami přepínáme mezi různými plochami:

Ikona, která je právě aktivní, tzn. jejíž plocha je zobrazena, je vybarvena bíle. Ostatní ikony, jejichž plochy nejsou aktivní, jsou šedé.

Dole, pod ikonami je zobrazen název verze.

Book Contents

Book Index

Plocha

Na Ploše jsou zobrazeny záložky s otevřenými knihami.

pic_3222

Obr.: Plocha, kniha Partneři.

První záložka má vždy v záhlaví zobrazeno "K2". Na ploše této záložky jsou zde zobrazeny dlaždice. Kliknutím na dlaždici se zobrazí Dashboardy, které má uživatel nastaveny v K2 IS - viz dokumentace Analýzy a vyhodnocení.

V dalších záložkách jsou Názvy jednotlivých knih, sestav, ..., které uživatel otevřel.

Poslední záložka má v záhlaví "+". Stisknutím na tuto záložku se zobrazí Menu, ze kterého uživatel může otevřít další knihu.

Mezi jednotlivými záložkami se uživatel přepíná vždy kliknutím levého tlačítka myši na záhlaví záložky.

Pokud chce uživatele knihu zavřít, ukazatelem myši najede na záložku, zobrazí se ikona křížku pro zavření knihy. Stisknutím levého tlačítka myši na tento křížek se kniha zavře.

Book Contents

Book Index

Menu

pic_3224

Obr. Zobrazení Stromového menu, označená položka menu "Partneři"

Plocha Menu obsahuje 3 strany:

Mezi těmito stranami se přepínáme kliknutím na "štítek strany" levým tlačítkem myši.

Ve všech stranách lze vyhledávat pomocí okna Hledat. Do pole zapíšeme znaky, které chceme vyhledávat a stiskneme Enter, nebo klikneme levým tlačítkem myši na ikonu pic_617i.

V záhlaví menu jsou zobrazeny tyto interaktivní ikony:

Book Contents

Book Index

Oblíbené

Strana Oblíbené v menu obsahuje položky menu, které si zde uživatel sám přidává. Položku menu uživatel otevře dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na položku menu.

Book Contents

Book Index

Výchozí

Menu, které zobrazuje všechny knihy, sestavy a uložené sestavy webového klienta, setříděné dle jednotlivých modulů.

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na ikonu se zobrazí kniha/sestava/uložený výběr.

Book Contents

Book Index

Stromové menu

Ve stromovém menu jsou položky - knihy, výběry a sestavy uspořádány do jednotlivých složek podle jejich druhu.

Jednotlivé složky rozbalíme či naopak sbalíme:

Položku menu zobrazíme dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na název položky.

Book Contents

Book Index

Notifikace

pic_3231

Obr.: Notifikační plocha

Na této ploše jsou zobrazeny veškeré notifikační zprávy uživatele, které vznikly na základě nastavených notifikací v K2 IS. Jsou přehledně rozčleněny do jednotlivých období.

Dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na řádku s notifikací se zobrazí detail záznamu, ze kterého notifikace přišla. Tato notifikace se tímto z Notifikační plochy odstraní.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu křížku vpravo v záhlaví vybrané skupiny se odstraní všechny notifikace v této skupině, stisknutím na ikonu křížku po označení položky notifikace se odstraní jen tato notifikace.

Book Contents

Book Index

Nastavení

V ploše Nastavení uživatele si může uživatel nastavit údaje, které se týkají jeho přihlášení.

pic_3232

Obr.: Nastavení uživatele

Základní údaje - popis polí:

Přihlašovací jméno

Přihlašovací jméno uživatele.

Změnit heslo

Tlačítkem Změnit heslo si může uživatel změnit své heslo.

Záznamů v nabídce

Počet záznamů, které se zobrazí při rozbalení nabídky u polí s rozbalovací nabídkou (kde se vybírá hodnota z jiné knihy/ze seznamu).

Maximálně paměti (kB)

Maximální velikost uložiště, kde se ukládají soubory z aplikace (uvedeno v kB).

Dostupná paměť (kB)

Dostupná velikost uložiště, kde se ukládají soubory z aplikace (uvedeno v kB).

Využitá paměť (kB)

Počet kB, které je již využito v uložišti, kde se ukládají soubory z aplikace.

Správa uložiště - popis polí:

Vymazat všechna uložiště

Z uložiště promaže všechny uložené soubory z aplikace webového klienta.

Vymazat log soubory

Z uložiště promaže všechny uložené soubory z aplikace webového klienta s příponou "*.log".

Stav logování (zapnuto)

Pokud je zatržena tato volba, aplikace ukládá "log" - záznam o práci uživatele v aplikaci. Tento text pomůže odhalit vývojáři chybu v programu.

Správa kontaktního centra - popis polí:

Telefonní číslo

Telefonní číslo uživatele

Připojit

Připojit KC k telefonnímu číslo

Odpojit

Odpojit KC od telefonního čísla

Book Contents

Book Index

Základní členění plochy knihy

Po vybrání a otevření knihy se zobrazí formulář, který je rozdělen na několik částí:

pic_3233

Obr.: Základní členění plochy knihy - Seznam stran, Seznam záznamů, Informační lišta

Book Contents

Book Index

Seznam záznamů / Detail záznamu

Book Contents

Book Index

Název strany

V levé části formuláře je zvýrazněna strana, kterou máme aktuálně zobrazenou, a v názvu záložky se zobrazuje zkratka záznamu.

pic_3234

Obr.: Strana Základní informace - Partner AB Group

Pokud máme zobrazenou stranu Seznam, zobrazí se pouze název knihy např. "Partneři".

Pokud máme zobrazenou jinou stranu, zobrazí se Název knihy, Zkratka záznamu a v některých knihách také hodnota pole.

Book Contents

Book Index

Interaktivní ikony

Pro práci se záznamy slouží interaktivní ikony zobrazené nad seznamem záznamů v knize.

pic_3237

Obr.: Interaktivní ikony

Popis ikon a jejich funkcí:

Nový

Ikonou vytvoříme nový záznam v knize, ve které se právě nacházíme.

 

Seznam

Ikona je zobrazena, pokud máme zobrazen detail záznamu na jakékoliv straně. Jejím stisknutím se zobrazí seznam záznamů - 0. strana knihy.

Kopie

Ikonou vytvoříme kopii záznamu, který máme označený.

 

Uložit

Ikona uloží záznam. Je aktivní, pokud jsme provedli změny záznamu. Ikona není aktivní, pokud záznam není možno uložit (např. z důvodu nevyplnění povinného pole, nebo zadání duplicitního záznamu).

 

Záznam

Ikona je zobrazena, pokud jsme v knize záznamů a máme zobrazenou 0. stranu - seznam záznamů. Jejím stisknutím se zobrazí detail označeného záznamu.

 

Zrušit

Ikona zruší změny, které jsme provedli, nebo zruší vytváření nového záznamu.

Změna

Po stisknutí této ikony můžeme měnit záznam, který máme označený.

 

Před

Ikona je aktivní, pokud máme zobrazen detail záznamu. Jejím stisknutím zobrazíme detail předchozího záznamu. Pokud předchozí záznam neexistuje, zobrazí se uživateli informativní hlášení.

 

Přenačti

Ikonou přenačteme záznam nebo knihu, kterou máme zobrazenou.

 

Další

Ikona je aktivní, pokud máme zobrazen detail záznamu. Jejím stisknutím zobrazíme detail následujícího záznamu. Pokud následující záznam neexistuje, zobrazí se uživateli informativní hlášení.

Ares

Ikonou se načtou údaje ze služby ARES.

 

 

 

Rozbalovacím tlačítkem vpravo se zobrazí seznam všech možných operací nad aktuální knihou. Seznam může obsahovat některé speciální operace určené pro danou skupinu záznamů.

Book Contents

Book Index

Interaktivní nápověda

Po najetí kurzoru myší na ikonu se zobrazí interaktivní nápověda s krátkým popisem operace, kterou uživatel vybranou ikonou provede. V popisu je zmíněna také klávesová zkratka, kterou uživatel může krom stisknutí ikony pro operaci použít.

4web_uvod_intnap

Obr.: Interaktivní nápověda - Změna

Book Contents

Book Index

Vyhledávání záznamů

pic_3238

Obr.: Vyhledávání záznamů

Zadáním znaků do pole pro vyhledávání (viz obr. výše, pole se slovem "Název") a stisknutím klávesy Enter, nebo ikony pic_617i, můžeme v záznamech vyhledávat. Vyhledávají se vždy záznamy, které obsahují zadané znaky ve sloupci, jehož název je v tomto poli uveden (viz obr. výše, vyhledávají se záznamy dle sloupce "Název"). Pro zrušení vyhledávání stiskneme ikonu pic_623i, která se zobrazí v poli pro vyhledávání místo ikony pic_617i, nebo smažeme zadané znaky a stiskneme Enter. Změnit pole, ve které se bude vyhledávat je možné pomocí ikony na konci řádku a přepnutím na jiné pole.

Book Contents

Book Index

Listování v záznamech

pic_3239

Obr.: Seznam

V každé knize je možné posuvníkem, šipkama nahoru, dolů atd. listovat seznamem záznamů. Záznamy jsou automaticky načítány postupně, dle toho, jestli uživatel prochází seznam sestupně nebo vzestupně.

Book Contents

Book Index

Řazení záznamů

Stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce se záznamy seřadí vzestupně nebo sestupně dle záznamů ve sloupci. Stisknutím klávesy Shift společně se stisknutím levého tlačítka myši na záhlaví sloupce můžeme záznamy řadit dle více kritérií. Při řazení záznamů dle více kritérií se u sloupce objeví malé indexové číslo, které ukazuje prioritu seřazení.

Book Contents

Book Index

Možnosti sloupce

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu pic_622i, která se zobrazí po najetí myši na sloupec, se zobrazí možnosti práce s tímto sloupcem dle typu sloupce.

pic_3241

Obr.: Možnosti práce se sloupcem

Book Contents

Book Index

Přenačti

Možností Přenačti se aktualizuje vybraný sloupec.

Book Contents

Book Index

Filtr

Vybráním možnosti Filtr se zobrazí řádek pro zadání kritérií filtrování. Lze filtrovat ve více sloupcích najednou, podle různých kritérií:

Např.: Na obrázku níže jsou vyfiltrované záznamy, které v poli Zkratka 1 obsahují slovo "big".

4web_filtr

Obr.: Kniha Zboží po použití filtru ve sloupcích Zkratka 1

Kritéria filtrování záznamů:

 

Obsahuje

Vyhledává záznamy, které obsahují zadané znaky ve vybraném sloupci.

 

Začíná

Vyhledává záznamy, které začínají zadanými znaky.

 

Prázdný

Vyhledává záznamy, které nemají ve vybraném sloupci vyplněnou hodnotu.

 

Neprázdný

Vyhledává záznamy, které mají ve vybraném sloupci vyplněnou hodnotu.

 

Rovno

Vyhledává záznamy, které se rovnají zadané hodnotě.

 

Různý

Vyhledává záznamy, které se nerovnají zadané hodnotě.

 

Menší

Vyhledává záznamy, které jsou menší, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.

 

Menší nebo rovno

Vyhledává záznamy, které jsou menší nebo rovny, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.

 

Větší

Vyhledává záznamy, které jsou větší, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.

 

Větší nebo rovno

Vyhledává záznamy, které jsou větší nebo rovny, než zadaná hodnota. Můžeme zde zadat číslo i písmeno, při zadání písmena se vyhledává dle abecedy.

 

Smazat podmínku

Vymaže zadané znaky v poli.

Řádek pro filtrování skryjeme opětovným vybráním možnosti Filtr v možnostech sloupce.

Zadané podmínky filtrování můžeme také uložit - viz Výběry.

Book Contents

Book Index

Seskupit

Ve webovém klientu lze vytvořit skupiny záznamů, dle polí zobrazených v jednotlivých sloupcích.

V požadovaném sloupci, podle kterého chceme seskupit záznamy, stiskneme levým tlačítkem myši na ikonu pic_622i a vybereme možnost Seskupit.

Vytvoří se nám seskupení, se kterým můžeme provádět další operace:

V jednotlivých řádcích seskupení je vždy zobrazeno číslo, které udává počet záznamů v seskupení.

pic_2555

Obr.: Kniha Úkoly, záznamy seskupeny dle Zadavatele a Řešitele.

Book Contents

Book Index

Matematické operace

V seznamu záznamů lze za jednotlivé sloupce provádět různé matematické operace. Dle typu sloupce, nad kterým matematickou operaci provádíme, se nám zobrazí druhy operací, které ve sloupci můžeme použít. Vybráním možností vybereme operaci, kterou chceme provést.

Např.: Na obrázku níže jsme použili filtr pro zobrazení zboží skupiny "H-pevná 26 Cannondale". Vybrali jsme matematické operace - Počet, Maximum, Minimum a Průměr ve sloupci Původní cena. Operace se zobrazily pod záhlavím tohoto sloupce s aktuálními hodnotami. Tímto jsme zjistili, kolik ks zboží máme v této skupině a jaká je maximální, minimální a průměrná cena tohoto zboží.

pic_2553

Obr.: Matematické operace nad seznamem záznamů Zboží

Matematické operace můžeme zrušit stisknutím "křížku" levým tlačítkem myši vedle hodnoty pole vybrané matematické operace.

Book Contents

Book Index

Práce se sloupci

V záhlaví každého seznamu jsou v modré liště umístěné akce, kterými je možné pracovat se sloupci a záznamy.

pic_2303

Obr.: Panel pro práci se sloupci

Popis ikon práce se sloupci:

Výběr sloupců

Tímto tlačítkem se zobrazí formulář pro výběr sloupců, které se mají zobrazit na straně Seznam záznamů, jako záhlaví jednotlivých záznamů.

Implicitní sloupce

Tímto tlačítkem se zobrazí původní nastavení sloupců.

Export do excelu

Možnost exportovat seznam záznamů s takto definovanými sloupci do souboru excel. Při vybrání této možnosti se zobrazí okno pro uložení souboru excel. Na adrese, kterou uživatel zadá, se vytvoří soubor, který obsahuje záznamy tak, jak je uživatel vidí v knize, tzn. záhlaví sloupců s jejich hodnotami v každém řádku.

Automatická šířka sloupců

Sloupce budou automaticky přizpůsobeny dle šířky stránky.

Výběry

Zobraz se možnosti pro uložení výběru, nebo pro zobrazení dříve uloženého výběru.

Seskupení

Zobrazí se možnost pro uložení seskupení, nebo pro zobrazení dříve uloženého seskupení.

Řádková editace

Záznam je editovatelný v řádku bez nutnosti zobrazení detailu záznamu. Řádková editace je povolena v seznamu pouze některým polím.

Označování záznamů

Zobrazí sloupec pro označení záznamů.

Sloupce

Zobrazí možnost pro výběr nebo zobrazení dříve uložených sloupců.

Book Contents

Book Index

Výběr sloupců

Každý uživatel si může v knize nastavit sloupce, které chce v seznamu záznamů zobrazovat.

pic_2304

Obr.: Zobrazený formulář pro výběr sloupců

Formulář je rozdělen na část Zdroj a Cíl.

Zdroj

Levá část formuláře se nazývá Zdroj a zobrazuje pole, která můžeme přidat do záhlaví sloupců knihy:

Cíl

Pravá část formuláře se nazývá Cíl a zobrazuje pole, která budou zobrazena po potvrzení tlačítkem Uložit ve sloupcích.

pic_2305

Obr.: Detail záhlaví sloupce

Book Contents

Book Index

Implicitní sloupce

Stisknutím této možnosti se v knize zobrazí sloupce, které jsou nastaveny programem.

Book Contents

Book Index

Výběry

V aplikaci je možno vytvářet a ukládat výběry:

pic_3243

Obr.: Použití filtru ve sloupci Zodp. osoba, Uložení výběru

pic_3245

Obr.: Vstupní parametry ukládaného výběru

Book Contents

Book Index

Seskupení

Ikonou Seskupení lze uložit vytvořené seskupení. Po stisknutí levého tlačítka myši na ikonu se zobrazí formulář, kterým zadáme Název a Popis seskupení.

pic_3246

Obr.: Seskupení v knize Partneři, dle Zodpovědné osoby

Ikonou Potvrdit uložíme zadané seskupení. Uložené seskupení se pak zobrazí v nabídce při stisknutí levého tlačítka myši na ikonu Seskupení.

Book Contents

Book Index

Základní klávesové zkratky

Pro základní operace se záznamy se používají krom ikon také klávesové zkratky.

Popis klávesových zkratek:

Ins

Nový záznam.

Shift+Ins

Kopie záznamu.

Shift+F4

Detail záznamu.

Shift+F5

Změna záznamu.

Shift+F8

Přenačte znovu data v knize.

Ctrl+šipka dolů

Rozbalení nabídky v poli s odkazem do jiné knihy (otevření "lookupu").

Ctrl+šipka doprava

Otevření detailu záznamu vybraném v poli s odkazem do jiné knihy.

Ctrl+číslo

Přepínání stran knihy.

Ctrl+mezerník

Použití našeptávače v rozbalovacím poli.

Book Contents

Book Index

Informační lišta

Informační lišta je část formuláře, která obsahuje shrnutí informací označeného záznamu.

V záhlaví informační lišty je Název záznamu, nebo Číslo záznamu.

Informační lišta je přehledně rozdělena do několika částí. Ikonou šipky nahoru a dolů lze některé části skrýt, nebo naopak zobrazit.

Stisknutím levého tlačítka myši na ikonu třech teček pod sebou (vyznačeno na obrázku) lze informační lištu úplně skrýt, či znovu zobrazit. Stisknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu a tažením, lze Informační lištu rozšířit, nebo naopak zúžit.

pic_2301

Obr.: Formulář aplikace s vyznačenou částí Informační lišta a vyznačenými ikonami možností této lišty

Book Contents

Book Index

Práce v detailu záznamu

Detail záznamu zobrazíme jeho označením a stisknutím ikony Záznam, nebo dvojitým stisknutím levého tlačítka myši na záznam, nebo označením záznamu a klávesou Enter.

Mezi jednotlivými poli v detailu záznamu se můžeme pohybovat klávesou Tab, nebo tlačítkem myši.

pic_2326

Obr.: Detail záznamu, části formuláře skryty, zobrazen jen náhled záznamu.

Book Contents

Book Index

Rozdělení údajů

Údaje ve formuláři jsou přehledně rozděleny do jednotlivých částí vždy dle významu nebo druhu údajů. Jsou odděleny modrou lištou se záhlavím, které vystihuje druh údajů.

V pravé části lišty je ikona, kterou můžeme tuto část formuláře skrýt. Zůstane zobrazena jen modrá lišta se stručným výpisem údajů, které obsahuje. Záznamy můžeme opět zobrazit stejnou ikonou (viz obr. výše).

V pravé části lišty je také zobrazena ikona "+". Stisknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu se zobrazí formulář pro zadání nového záznamu, pokud se jedná o lištu, která obsahuje položky.

Book Contents

Book Index

Zabarvení záhlaví polí

Zabarvení záhlaví pole nám napovídá, co se s vyplněným polem stalo:

pic_2302

Obr.: Ukázka zeleného a šedého podbarvení záhlaví pole v detailu Partnera

4web_upozorn_chyb

Obr.: Červené podbarvení a upozornění aplikace: Duplicitní zkratka

Book Contents

Book Index

Pole s rozbalovací nabídkou

Při zadávání hodnot do polí, které obsahují rozbalovací nabídku, můžeme zadat hodnotu:

Ikonou pic_622i zobrazíme možnosti pole. Tato ikonka zobrazí seznam možností, dle toho, o jaký typ pole se jedná.

Díky těmto možnostem můžeme:

Pokud jde o pole, které se odkazuje do jiného číselníku, jsou zde další možnosti:

pic_2325

Obr.: Práce s rozbalovací nabídkou

Book Contents

Book Index

Zadávání data

V polích, kde se zadávají data, fungují tato pravidla:

Book Contents

Book Index

Otevřít kalendář

Pokud kurzorem myši najedeme na pole ve formuláři, které obsahuje datum, se zobrazí ikonka kalendáře. Stisknutím této ikony se zobrazí kalendář s vyobrazeným dnem zapsaným v tomto poli.