Book Contents

Book Index

Komunikace

Book Contents

Book Index

Listovní pošta

Book Contents

Book Index

Evidenční lístek

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM052

Soubor: RegistrationCard.AM

Popis sestavy: Tisk evidenčního lístku s předvyplněnými údaji.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

AddPriceServices - Ne

Ano - do sestavy se doplní cena služby z jednotlivých dokladů listovní pošty odeslané.

Date

Parametr pro zadání data vystavení (datum ze dne) evidenčního lístku.

RegistrationCard

Book Contents

Book Index

Obálky

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM051

Soubor: Envelopes.am

Popis sestavy: Tisk obálek s iniciály (adresou) Adresáta zásilky. Parametry lze nastavit vzdálenost od levého okraje (parametr "Width") a vzdálenost od horního okraje (parametr "Height").

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Height - 5

Vzdálenost od horního okraje v cm.

Width - 8

Vzdálenost od levého okraje v cm.

ContactPerson - Ano

Pomocí tohoto parametru je možné určit, v jakém pořadí v rámci obálky tisknout Kontaktní osobu. Ano - Kontaktní osoba se tiskne před názvem firmy.

Envelopes

Book Contents

Book Index

Podací lístek

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM048

Soubor: PostingList.AM

Popis sestavy: Podací lístek s předvyplněnými údaji.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

PostingList

Book Contents

Book Index

Poštovní podací arch

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM049

Soubor: PostalFilingSheetNew.AM

Popis sestavy: Tisk Poštovního podacího archu s předvyplněnými údaji.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowContactPerson - Ano

Ano - u adresáta se zobrazí také jeho kontaktní osoba.

FirstContactPerson - Ano

Ano - kontaktní osoba se tiskne před adresátem. Ne - kontaktní osoba se tiskne pod názvem firmy adresáta.

Submitter

Parametr pro zadání libovolného textu do pole Podavatel.

PostalFilingSheetNew.png

Book Contents

Book Index

Poštovní podací arch - starý

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM055

Soubor: PostalFilingSheet.AM

Popis sestavy: Tisk Poštovního podacího archu s předvyplněnými údaji.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowContactPerson - Ano

Ano - u adresáta se zobrazí také jeho kontaktní osoba.

FirstContactPerson - Ano

Ano - kontaktní osoba se tiskne před adresátem. Ne - kontaktní osoba se tiskne pod názvem firmy adresáta.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Předávací protokol přijaté pošty

Číslo procesu: CRM005

Ident. č. sestavy: SCRM046

Soubor: PaperReceivedMail.AM

Popis sestavy: Sestava je seznamem veškeré přijaté pošty. Je zde zobrazeno Číslo dokladu, Popis, Adresát, Středisko a Stav zásilky. Dále je v sestavě pole pro jméno pracovníka, který zásilku převzal a Datum převzetí.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowListOfLetters - Ne

Ano - u jednotlivých obálek se zobrazí položky (dopisy).

ShowSenderConsignee - 0

Nastavení parametru: 0 - v sestavě je zobrazen Adresát, 1 - v sestavě je zobrazen Odesílatel zásilky, 2 - je zde zobrazen Adresát i Odesílatel.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Samolepící štítky

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM050

Soubor: Labels.am

Popis sestavy: Sestavu je možné spustit v knize Listovní pošta odeslaná. Jedná se o tisk iniciálů (adresy) Adresáta zásilky na samolepící štítky.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ContactPerson - Ano

Pomocí tohoto parametru je možné určit, v jakém pořadí v rámci štítku tisknout Kontaktní osobu. Ano - Kontaktní osoba se tiskne před názvem firmy.

Labels

Book Contents

Book Index

Seznam odeslané pošty

Číslo procesu: CRM006

Ident. č. sestavy: SCRM047

Soubor: PostBook.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje seznam odeslané pošty s možností zobrazení jednotlivých položek zásilky (dopisů).

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

ShowListOfLetters - Ne

Ano - u jednotlivých obálek se zobrazí položky (dopisy).

PostBook

Book Contents

Book Index

Pošta

Book Contents

Book Index

Email

Číslo procesu: CRM007

Ident. č. sestavy: SCRM032

Soubor: Email.am

Popis sestavy: Tisk emailů v knize Pošta umožňuje vytisknou jakýkoliv email jako tiskovou sestavu.

Adresa ve stromu:

Parametry sestavy:

EMAIL