Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Projekt

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO001

Soubor: PROJ_DOC01.AM

Popis sestavy: Projekt - zobrazí jednotlivé etapy/plánované činnosti. U každé plánované činnosti jsou pak uvedeny položky plánovaných činností, což jsou přiřazené Zdroje (osoba, auto), s termínem od – do a s časovou náročností. Na parametr je možné si zobrazit výnosy a náklady v hlavičce projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí se Výnosy a Náklady v hlavičce projektu.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

PROJ_DOC01

Book Contents

Book Index

Projekt na šířku

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO002

Soubor: PROJ_DOC01X.AM

Popis sestavy: Projekt na šířku - zobrazí jednotlivé etapy/plánované činnosti na šířku. U každé plánované činnosti jsou pak uvedeny položky plánovaných činností, což jsou přiřazené Zdroje (osoba, auto), s termínem od – do a s časovou náročností. Na parametr je možné si zobrazit výnosy a náklady v hlavičce projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowCode - Ne

Ano - zobrazí se Kód etapy / plánované činnosti.

ShowPrices - Ne

Ano - zobrazí se Výnosy a Náklady v hlavičce projektu.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Projekt - vyhodnocení

Číslo procesu: PRO003

Ident. č. sestavy: SPRO005

Soubor: PROJ_DOC02.AM

Popis sestavy: Vyhodnocení projektu - porovnání plánu a skutečnosti. Na parametr je možné zobrazit zdroje přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

Compare - 0

0 - Porovnat plán a skutečnost, 1 - Porovnat původní plán a skutečnost, 2 - Porovnat původní plán a plán.

ShowBothCurrs - Ne

Ne - zobrazí se částky v měně projektu; Ano - pokud je projekt v cizí měně, zobrazí se částky v měně projektu i v měně mandanta.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

ShowTimeSheets - Ne

Ano - zobrazit výkazy práce. Zobrazí se zdroje z výkazů práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Průběh plnění projektu

Číslo procesu: PRO003

Ident. č. sestavy: SPRO006

Soubor: PROJ_DOC04.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazuje stav projektu k datu. Implicitně k aktuálnímu datu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

TillDate - K datu

Implicitně aktuální datum.

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem.

ShowTimeSheets - Ne

Ano - zobrazit výkazy práce. Zobrazí se zdroje z výkazů práce.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Předávací protokol

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO007

Soubor: PROJ_DOC03.AM

Popis sestavy: Předávací protokol k jednotlivým etapám/činnostem projektu. Sestava se vytiskne, pokud je na etapě/činnosti vyplněno číslo předávacího protokolu (v základních údajích tlačítko Předávací protokol) a zatrženo, že protokol byl předán.

Předávací protokol za zákazníka podepisuje osoba vyplněná v poli Podepisující osoba (CustomerSigningPerson) na záložce Další údaje. Pokud pole není vyplněno, pak podepisuje Manažer projektu zákazníka.

Datum předání protokolu u podpisu zákazníka se načítá z údajů o předávacím protokolu

(z poleProtocolHandoverDate ) na Etapě/činnosti.

Datum za předávajícího se nedoplňuje.

 

 

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ProtocolNumber - číslo protokolu

Pokud není zadáno v parametru, tisknou se všechny předané protokoly.

DirectorFunction -implicitně Jednatel.

Vytiskne se kontaktní osoba zákazníka a její funkce. Do parametru se zadává funkce (vytiskne se tedy kontaktní osoba zákazníka s danou funkcí).

SignNameOwn - Podepisující osoba předávajícího (implicitně manažer projektu)

 

PROJ_DOC03

Book Contents

Book Index

Rozpočet projektu

Číslo procesu: PRO001

Ident. č. sestavy: SPRO008

Soubor: PROJ_BUDGET.AM

Popis sestavy: Rozpočet projektu pro zákazníka. Tisknou se zde ceny z plánovaných výnosů.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ShowResources - Ne

Ano - zobrazí se zdroje, přiřazené k etapám a plánovaným činnostem. Na sestavě je zobrazen název zboží vyplněný na zdroji.

PROJ_BUDGET

Book Contents

Book Index

Výkaz práce

Číslo procesu: PRO002

Ident. č. sestavy: SPRO003

Soubor: PTS_DOC01.AM

Popis sestavy: Výkaz práce - záznam o činnosti na projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Výkazy práce] [Tisk dokladů]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

PTS_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam výkazů práce

Číslo procesu: PRO002

Ident. č. sestavy: SPRO004

Soubor: PTS_LIST01.AM

Popis sestavy: Seznam výkazů práce - Seznam záznamů o činnosti na projektu

Adresa ve stromu: [Projekty] [Výkazy práce] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ReportID

Setřídit podle 0 - data vystavení, 1 - osob a zařízení, 2 - střediska, 3 - projektů

SumTimeUnit

Sumy časů zobrazit v 2 - min, 3 - hod., 4 - dny.

PTS_LIST01