Book Contents

Book Index

Vyhodnocení a analytické služby

Book Contents

Book Index

OLAP

Book Contents

Book Index

Audit běhu exportu OLAP

Číslo procesu: VYH005

Ident. číslo sestavy: SSPR017

Soubor: OLAPAUDIT01.AM

Popis sestavy: Kontrola běhu výpočtu OLAPu. Kontroluje poslední běh OLAPu.

Adresa ve stromu: [OLAP] [Parametry a výpočet OLAPu]

Parametry sestavy:

CatalogName

Katalog (implicitně catalog z K2_3Main.INI + aktuální FIRMA_DM).

ServerName

Server (implicitně server z K2_3Main.INI).

Show_Step_Audit - Ne

Ano - zobrazí provedené kroky. Jsou tam kroky až do posledního dobře provedeného kroku, krok, ve kterém se stala chyba, se do tabulky Step_Audit (která se zobrazuje) nedostane.

User

Uživatel (implicitně K2_DM).

,OLAPAUDIT01