Book Contents

Book Index

Intrastat

Book Contents

Book Index

Výpis hlášení Intrastatu

Číslo procesu: INT001

Ident. číslo sestavy: SCEL015

Soubor: INTRASTAT_01.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam položek dokladu Intrastatu. Pokud je nastaven parametr ShowItems na Ano, pak zobrazí i položky dokladů faktur, ze kterých položka Intrastatu vznikla.

Adresa ve stromu: [Intrastat][Intrastat]

Parametry sestavy:

ShowItems - Ne

Ano - zobrazí položky dokladů, ze kterých položka Intrastatu vznikla. Zobrazí i variabilní symbol a datum účetního případu dokladu.

TypOfInvoicing - 0

Typ fakturace. 0 - Fakt. hodnota, 1 - Fakturovaná hodnota + vedlejší náklady, 2 - Fakturovaná hodnota - vedlejší náklady.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Intrastat - Seznam faktur

Číslo procesu: INT001

Ident. číslo sestavy: SCEL016

Soubor: INTRASTAT_02.AM

Popis sestavy: Sestava zobrazí seznam faktur přijatých a vydaných ze 4.strany dokladu Intrastat. Zobrazí číslo dokladu, var. symbol, název dodavatele/odběratele a hodnotu měny faktury.

Adresa ve stromu: [Intrastat][Intrastat]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

INTRASTAT_02

Book Contents

Book Index

Majetek

Book Contents

Book Index

Základní data

Book Contents

Book Index

Odpisové plány majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ023

Soubor: AssetDeprecationPlan.AM

Popis sestavy: Výpis odpisových plánů.

Adresa ve stromu: [Nový majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

AssetDeprecationPlan

Book Contents

Book Index

Předvolby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ022

Soubor: AssetDeprecationPreset.AM

Popis sestavy: Výpis předvoleb odpisování majetku.

Adresa ve stromu: [Nový majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypeSort - 0

Typ setřídění.

AssetDeprecationPreset

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ021

Soubor: AssetCategory.AM

Popis sestavy: Výpis oborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

AssetCategory

Book Contents

Book Index

Doklady a seznamy majetku

Book Contents

Book Index

Inventární karta

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ025

Soubor: AssetInventoryCard.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Accounts - Ano

Ano - zobrazí účty majetku.

Codes - Ano

Ano - zobrazí kódy majetku.

FurtherData - Ne

Ano - zobrazí další údaje.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

Percent -0

Zobrazí se % ročního odpisu vzhledem: 0 - k aktuální ceně, 1 - k aktuální ceně platné k datu ročního odpisu.

PlanType1Abbr - D

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

ProcessedDepreciations - Ano

Ano - zobrazí se zpracované odpisy.

TechnicalData - Ne

Ano - zobrazí se technické údaje.

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetInventoryCard

Book Contents

Book Index

Inventární karta podrobná

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ025

Soubor: AssetInventoryCard.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Inventární karta. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

FurtherData - Ne

Ano - zobrazí další údaje.

TechnicalData - Ne

Ano - zobrazí se technické údaje.

AssetInventoryCard_1

Book Contents

Book Index

Protokol o zařazení majetku do užívání

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ026

Soubor: AssetActivationProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o zařazení majetku do užívání.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se zobrazí.

Sign - @Vyst;;;

@Vyst - jméno a obrázek toho, kdo doklad vystavil, @Akt - kdo je akt. přihlášen, jinak obrázek uživatele, jehož Logname je v parametru a obrázek v adresáři Conf. Hodnoty za středníkem určují pozici obrázku v sestavě (viz katalog sestav)

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo konkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

Title

Název sestavy.

AssetActivationProtocol

Book Contents

Book Index

Protokol o vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ027

Soubor: AssetRetirementProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

PartialRetirementDate - 00.00.0000

Datum částečného vyřazení, ke kterému se má protokol vytisknout. Pokud je zadáno nulové datum, zobrazí se poslední částečné vyřazení.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se zobrazí.

Sign - @Vyst;;;

@Vyst - jméno a obrázek toho, kdo doklad vystavil, @Akt - kdo je akt. přihlášen, jinak obrázek uživatele, jehož Logname je v parametru a obrázek v adresáři Conf. Hodnoty za středníkem určují pozici obrázku v sestavě (viz katalog sestav)

Sign - @Vyst;;;

Parametr má 5 pozic:

 1. pozice určuje osobu, jejíž podpis se má zobrazit. Může jít o obrázek pojmenovaný dle Logname uživatele, který doklad vystavil (@Vyst) nebo doklad tiskne - tedy dle aktuálního přihlášení (@akt), nebo konkrétní Logname.

 

Implicitně se bere hodnota zadaná v poli Razítko v Nastavení vlastních firem. Zde se zadá cesta a název souboru. Cestu lze zadat pomocí aliasu. Místo konkrétního názvu souboru lze zadat %s. Obrázek musí být vždy ve formátu xxx.png. Pokud není vyplněno v Nastavení vlastních firem, pak se hledá soubor v adresáři Pictures.

 

Příklad zadání v poli Razítko v Nastavení vlastních firem:

pomocí alias: k2*DEMO\Pictures\razitko.png (hledá se obrázek v cestě mandanta. Soubor razitko.png v adresáři Pictures)

pomocí %s: k2*DEMO\Razitka\%s.png (takto zadaná hodnota umožní zobrazit bitmapy s podpisem všem uživatelům, kteří doklady vystavují nebo jsou aktuálně přihlášení a mají soubor ve formátu PNG v adresáři (v tomto případě uživatelem vytvořený adresář Razitka).

 

 2. pozice: výška obrázku.

 3. pozice: vzdálenost od levého okraje.

 4. pozice: vzdálenost obrázku od horního okraje dané sekce.

5. pozice: šířka obrázku.

Příklad: (Sign - @vyst;27;47;0;83) Tiskne podpis uživatele, který doklad vystavil, vysoký 27 bodů, odsazený zleva o 47 bodů, u horního okraje. Obrázek je široký 83 bodů.

 

Pokud je parametr nastavený na hodnotu 0, pak se razítko nezobrazí.

 

Title

Název sestavy.

AssetRetirementProtocol

Book Contents

Book Index

Protokol o částečném vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ027

Soubor: AssetRetirementProtocol.AM

Popis sestavy: Protokol o částečném vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Protokol o vyřazení majetku z užívání. Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

AssetRetirementProtocol_1

Book Contents

Book Index

Karty majetku - samolepící štítky 14ks/A4

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ034

Soubor: AssetSelfStickLabels.AM

Popis sestavy: Na štítku se vytiskne EAN kód, ve kterém bude Inventární číslo bez lomítek. Pro každou kartu vytiskne počet štítků podle množství.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

AssetSelfStickLabels

Book Contents

Book Index

Přehledy majetku

Book Contents

Book Index

Výpis majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ028

Soubor: AssetStatement.AM

Popis sestavy: Výpis majetku na šířku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ActualPricePlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, pro který se zobrazí aktuální cena a TZ + změna ceny.

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanType1Abbr - D

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

SetZeroAmountOnRetiredCards - Ano

Ano - Zobrazit nulový zůstatek u vyřazeného majetku.

Title

Text, který se vyplní jako hodnota parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Porovnání odpisových plánů a odpisů majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ003

Ident. číslo sestavy: SMAJ031

Soubor: DepreciationPlan_AssetDepreciationsComparison.AM

Popis sestavy: Přehled plánovaných nebo skutečných odpisů pro zvolené období.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Depreciations - 0

0 - odpisové plány, 1 - zpracované odpisy.

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

GroupByPlanType - U

Seskupit podle typu plánu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - hodnoty každého seskupení se zobrazí na nové straně.

PlanType1Abbr - U

Zkratka prvního typu plánu.

PlanType2Abbr - U

Zkratka druhého typu plánu.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

YearlyDepreciation - Ne

Ano - zobrazení podle ročních odpisů.

DepreciationPlan_AssetDepreciationsComparison

Book Contents

Book Index

Přehled majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ035

Soubor: AssetOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled o pořizovaném majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetOverview

Book Contents

Book Index

Přehled změn majetku

Číslo procesu: MAJ002, MAJ004

Ident. číslo sestavy: SMAJ030

Soubor: AssetChangesOverview.AM

Popis sestavy: Přehled o vybraných změnách (změna ceny, tech. zhodnocení, změna střediska, zodpověd. osoby,…).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

ArticleCode - Ne

Ano - zobrazí kód zboží.

Code1 - Ne

Ano - zobrazí kód 1.

Code2 - Ne

Ano - zobrazí kód 2.

Code3 - Ne

Ano - zobrazí kód 3.

Code4 - Ne

Ano - zobrazí kód 4.

Code5 - Ne

Ano - zobrazí kód 5.

Code6 - Ne

Ano - zobrazí kód 6.

ContractCode - Ne

Ano - zobrazí kód zakázky.

CostCentre - Ne

Ano - zobrazí středisko.

Customer - Ne

Ano - zobrazí zákazníka.

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DepreciationInterruption - Ne

Ano - zobrazí přerušení odpisů.

Device - Ne

Ano - zobrazí prostředek.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - zobrazí se číslo karty majetku; Ano - zobrazí se inventární číslo.

Location - Ne

Ano - zobrazí umístění.

MatchSymbol - Ne

Ano - zobrazí párovací symbol.

Officer - Ne

Ano - zobrazí referenta.

PartialRetirement - Ne

Ano - zobrazí částečné vyřazení.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

PriceChange - Ne

Ano - zobrazí změnu ceny.

Retirement - Ne

Ano - zobrazí změny na vyřazených kartách majetku.

Technicalimprovement - Ne

Ano - zobrazí technické zhodnocení.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

WorkPlace - Ne

Ano - zobrazí pracoviště.

AssetChangesOverview

Book Contents

Book Index

Přehled pořizovaného majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ036

Soubor: AssetAcquisitionOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled o pořizovaném majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetAcquisitionOverview

Book Contents

Book Index

Přehled doby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ003

Soubor: AssetDepreciationPeriodOverview.AM

 

Popis sestavy: Přehled doby odepisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupBy - 100

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetDepreciationPeriodOverview

Book Contents

Book Index

Přehled souborů majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ033

Soubor: AssetSetOverview.AM

Popis sestavy: Přehled souborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

GroupBy - 200

Seskupit podle.

GroupByAccount - 0

Seskupit podle účtu.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož změny se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Retired - Ne

Ano - zobrazí se i vyřazené.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetSetOverview

Book Contents

Book Index

Přehled položek souborů majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ032

Soubor: AsstSetItemOverview.AM

Popis sestavy: Přehled položek souborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetSetItemOverview

Book Contents

Book Index

Přehled přiřazených dokladů majetku

Číslo procesu: MAJ008

Ident. číslo sestavy: SMAJ024

Soubor: AssetConnectedDocumentOverview.AM

Popis sestavy: Přehled přiřazených prvotních dokladů k majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

Activation - Ano

Ano - zařazení do užívání.

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

ForFurtherProcessing - Ano

Ano - k dalšímu zpracování.

Information - Ano

Ano - informační.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PartialRetirement - Ano

Ano - částečné vyřazení.

PriceChange - Ano

Ano - změna ceny.

Retired - Ne

Ne - zobrazí i vyřazené.

Retirement - Ano

Ano - vyřazení.

Technicalimprovement - Ano

Ano - technické zhodnocení.

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetConnectedDocumentOverview

Book Contents

Book Index

Inventury majetku

Book Contents

Book Index

Inventura majetku

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SMAJ041

Soubor: AssetStockTaking.AM, AssetStockTaking_X.AM

Popis sestavy: Inventura majetku. Spouští se nad inventurou majetku. V případě tisku nad inventurou, pro kterou nejsou všechny soupisové listy potvrzeny, se v hlavičce zobrazuje text "Průběžná data - nejsou potvrzeny všechny soupisové listy". Sestava je k dispozici také ve variantě na šířku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Inventury majetku] [Inventura majetku]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ne - zobrazí se Číslo karty majetku; Ano - zobrazí se Inventární číslo.

ShowCode - Ne

Ano - zobrazí se kódy majetku, které jsou označeny jako Kontrolované.

ShowNullDifference - Ne

Ano - zobrazí se i karty majetku s nulovým inventárním rozdílem, Ne - zobrazí se karty s inventárním rozdílem.

ShowRowLines - Ne

Ano - pokud se zobrazují kódy majetku, zobrazí se čáry oddělující karty majetku.

ShowTotalStockTakingValue - Ano

Ano - zobrazí se celkový inventurní stav.

WordWrap - Ano

Zalamování dlouhých názvů. Ano - dlouhé názvy budou zalomeny do více řádků. Ne - nebudou zalomeny.

AssetStocktaking

Book Contents

Book Index

Soupisový list majetku

Číslo procesu:

Ident. číslo sestavy: SMAJ039

Soubor: AssetStocktakingList.AM, AssetStocktakingList_X.AM

Popis sestavy: Soupisový list pro inventuru majetku. Sestava je dostupná také ve variantě na šířku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Inventury majetku] [Soupisový list majetku]

Parametry sestavy:

EmptyLines - 0

Počet prázdných řádků pro jednotlivé karty majetku.

GroupBy - 0

Seskupení podle 0 - Bez seskupení, 1 - Umístění, 2 - Pracoviště, 3 - Středisko, 4 - Kód zakázky, 5 - Kód 1, 6 - Kód 2, 7 - Kód 3, 8 - Kód 4, 8 - Kód 5, 9 - Kód 6, 10 - Refernt, 11 - Prostředek, 12 - Kód zboží, 13 - Zákazník.

InventoryNumber - Ne

Ne - zobrazí se Číslo karty majetku; Ano - zobrazí se Inventární číslo.

NewPage - Ne

Ano - pro každé seskupení se hodnoty zobrazí na nové straně.

RowHeight - 5

Výška řádku.

ShowActualItems - Ne

Ano - vytisknou se skutečné položky.

ShowCode - Ne

Ano - zobrazí se kódy majetku, které jsou označeny jako Kontrolované.

ShowSelectedItems - Ne

Ano - vytisknou se označené záznamy ze skutečných položek.

ShowQuantity - Ne

Ano - zobrazí se množství z karty majetku.

WordWrap - Ano

Zalamování dlouhých názvů. Ano - dlouhé názvy budou zalomeny do více řádků. Ne - nebudou zalomeny.

AssetStocktakingList

Book Contents

Book Index

Kontroly zaúčtování

Book Contents

Book Index

Kontrola zaúčtování majetku

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ037

Soubor: AssetCheckPosting.AM

Popis sestavy: Kontrola zaúčtování majetku zobrazí položku karty majetku a účetní doklad, připojený k této položce.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly zaúčtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

CheckCorrectPosting - Ano

Ano - zkontroloje korektní zaúčtování (změna dokladu po zaúčtování).

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

KK majetek

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ038

Soubor: AssetCrossCheck.AM

Popis sestavy: Křížová kontrola majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Kontroly účtování]

[Účetnictví] [Kontroly zaúčtování]

Parametry sestavy:

DateFrom

Datum od. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

DateTo

Datum do. Hodnota se předvyplní do pole ve formuláři.

GroupByAccount - 0

Seskupí podle účtu 0 - majetkového, 1 - pořízení, 2 - odpisového, 3 - oprávkového.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

InventoryNumber - Ne

Ne - tiskne číslo karty majetku; Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

PlanTypeAbbr - U

Zkratka typu plánu, jehož hodnoty se mají zobrazit (lze zadat více typů plánů, oddělených středníkem).

Title

Text vyplněný v hodnotě parametru, se zobrazí jako název sestavy při tisku.

AssetCrossCheck