Book Contents

Book Index

Starý majetek

Book Contents

Book Index

Základní data

Book Contents

Book Index

Obory majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ003

Soubor: TRI_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis oborů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

TRI_KAR01

Book Contents

Book Index

Plány majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ001

Soubor: PLA_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis plánů majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

Bez parametrů.

PLA_KAR01

Book Contents

Book Index

Předvolby odpisování majetku

Číslo procesu: MAJ001

Ident. číslo sestavy: SMAJ002

Soubor: APSD_KAR01.AM

Popis sestavy: Výpis předvoleb odpisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Základní data]

Parametry sestavy:

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypeSort - 0

Typ setřídění.

APSD_KAR01

Book Contents

Book Index

Doklady a seznamy majetku

Book Contents

Book Index

Inventární karta

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ004

Soubor: ZAR_DOK01.AM

Popis sestavy: Základní údaje a odpisové plány majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

NoInteractive - Ano

Ano - nezobrazí úvodní formulář.

Retirement - Ne

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

ZAR_DOK01_1

Book Contents

Book Index

Inventurní soupis majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ009

Soubor: ZAR_INSOU.AM

Popis sestavy: Výpis majetku - podklad pro inventury.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

GR1

1. pole pro seřazení. Pokud je prázdné, po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro výběr setřídění.

GR2

2. pole pro seřazení.

GR3

3. pole pro seřazení.

GroupPageFooter - Ano

Ano - zobrazí patičku na konci skupiny.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ne

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PageFooter - Ano

Ano - patička na každé straně.

ResetNumberEveryPage - Ano

Ano - číslování položek nuluje na každé straně.

Retiremented - Ne

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TextGR1

Popis 1. pole pro seřazení.

TextGR2

Popis 2. pole pro seřazení.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Book Contents

Book Index

Inventurní soupis majetku (na šířku)

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ010

Soubor: ZAR_INSOU_S.AM

Popis sestavy: Výpis majetku (na šířku) - podklad pro inventury.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AbbrShowNotes

Zobrazené poznámky.

GR1

1. pole pro seřazení. Pokud je prázdné, po spuštění sestavy se zobrazí vstupní formulář pro výběr setřídění.

GR2

2. pole pro seřazení.

GR3

3. pole pro seřazení.

GroupPageFooter - Ano

Ano - zobrazí patičku na konci skupiny.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

PageFooter - Ano

Ano - patička na každé straně.

ResetNumberEveryPage - Ano

Ano - číslování položek nuluje na každé straně.

Retiremented - Ne

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TextGR1

Popis 1. pole pro seřazení.

TextGR2

Popis 2. pole pro seřazení.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Protokol o vyřazení majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ006

Soubor: ZAR_VYRAD.AM

Popis sestavy: Protokol o vyřazení majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

RetirReason_NoteType

Typ poznámky pro Důvod vyřazení. V poli Důvod vyřazení se vytiskne text z první poznámky zadaného typu.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_VYRAD

Book Contents

Book Index

Protokol o zařazení majetku do užívání

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ005

Soubor: ZAR_ZARAD.AM

Popis sestavy: Protokol o zařazení majetku do užívání.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_ZARAD

Book Contents

Book Index

Výpis majetku - základní

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ007

Soubor: ZAR_SEZ01.AM

Popis sestavy: Výpis karet majetku, ceny, odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

AutoGrowName - Ne

Ano - název majetku se zobrazí celý na více řádcích.

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ano

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SmallAssets - Ne

Ano - místo oprávek a odpisů se tiskne referent, umístění a pracoviště.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena

Book Contents

Book Index

Výpis majetku - šířka

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ008

Soubor: ZAR_SEZ01S.AM

Popis sestavy: Výpis karet majetku, ceny, odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Centre - Ne

Ano - setřídění podle střediska.

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ano

Ano - zobrazí i vyřazené karty.

SmallAssets - Ne

Ano - místo oprávek a odpisů se tiskne referent, umístění a pracoviště.

SubTitle

Podtitulek.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Způsob setřídění záznamů.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku (XL) - dle 1. plánu a druhu

Číslo procesu:MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku podle účetního plánu a druhu (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis majetku 2 (XL). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GR1 - PreselectionId1;Plan1

GR3 - InvCis

NoInteractive - Ano

TextGR1 - Plán účetní

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku (XL) - dle 2. plánu a druhu

Číslo procesu:MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku podle daňového plánu a druhu (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis majetku 2 (XL). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GR1 - PreselectionId2;Plan2

GR3 - InvCis

NoInteractive - Ano

TextGR1 - Plán daňový

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku (XL) - dle oboru a druhu

Číslo procesu:MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku podle oboru a druhu (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis majetku 2 (XL). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GR3 - InvCis

NoInteractive - Ano

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku (XL) - dle oboru a střed.

Číslo procesu:MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku podle účetního plánu a střediska (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis majetku 2 (XL). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GR2- CFKnStr

GR3 - InvCis

NoInteractive - Ano

TextGR2 - Středisko

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku (XL) - dle střed. a druhu

Číslo procesu:MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku podle střediska a druhu (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek][Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

Viz parametry sestavy Výpis majetku 2 (XL). Odlišně jsou nastaveny tyto parametry:

GR1- CFKnStr

GR3 - InvCis

NoInteractive - Ano

TextGR1 - Středisko

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Výpis majetku 2 (XL)

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ019

Soubor: ZAR_SEZ05_X.AM

Popis sestavy: Výpis majetku s širšími možnostmi setřídění (na šířku).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Tisky dokladů - seznamy]

Parametry sestavy:

GR1 - TRIDA;Zkr

1. pole pro seřazení.

GR2 - Majetek

2. pole pro seřazení.

GR3

3. pole pro seřazení.

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Plan - 1

1 - ve sloupci Akt. cena se zobrazí cena 1. plánu (2 - akt. cena 2. plánu).

Plan1Name

Název 1. plánu.

Plan2Name

Název 2. plánu.

ReportName

Název sestavy.

SubTitle

Podtitulek.

SupressDetail - Ne

Ano - nezobrazí informace o inventáři.

SupressGR2 - Ne

Ano - nezobrazí GR2.

SuppressSortByBook - Ne

Ano - potlačí se setřídění za knihu.

TextGR1 - Obor

Popis 1. pole pro seřazení.

TextGR2 - Druh

Popis 2. pole pro seřazení.

Vyrazene - Ano

Ano - i vyřazené záznamy v daném období.

ZeroBalance - Ano

Ano - u vyřazených karet majetku se zobrazí nulové oprávky a nulová aktuální i zůstatková cena.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Přehledy majetku

Book Contents

Book Index

Odpisy v účetních větách

Číslo procesu: UCT037

Ident. číslo sestavy: SMAJ016

Soubor: ZAR_UCT.AM

Popis sestavy: Výpis účetních zápisů ke každé kartě majetku podle data.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy] [Kontroly účtování]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ano

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

Book Contents

Book Index

Porovnání odpisů / plánů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ013

Soubor: ZAR_SEZ02.AM

Popis sestavy: Porovnání plánů daňových a účetních odpisů za vybrané období. Pokud ve vstupním formuláři Období zatrhneme Odpisy majetku, porovnávají se vytvořené odpisy.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ne

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypePlan - U

Typ plánu pro setřídění.

TypePlan1 - D

Typ plánu 1.

TypePlan2 - U

Typ plánu 2.

TypeSort - 100

Typ setřídění.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Retiremented - Ano

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

YearlyDeprec - Ne

Ne - porovná plán, Ano - porovná skutečně odepsané.

Book Contents

Book Index

Přehled doby odepisování majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ011

Soubor: ZAR_DOB.AM

Popis sestavy: Přehled doby odepisování majetku.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 100

Typ setřídění.

TypeSortSuau - 0

Výběr účtu, podle kterého se třídí záznamy (pokud TypeSort = 106, tj. podle účtu).

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

SupressSortByBook - Ne

Ano - potlačí setřídění podle knih majetku.

ZAR_DOB

Book Contents

Book Index

Přehled položek souborů a dalších plánů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ014

Soubor: ZAR_SEZ03.AM

Popis sestavy: Přehled položek souborů a dalších plánů.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

OnlyGroups - Ano

Ano - pouze soubory majetku.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_SEZ03

Book Contents

Book Index

Přehled souborů

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ015

Soubor: ZAR_SEZ06.AM

Popis sestavy: Přehled souborů majetku podle vybraného kritéria.

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ano

Ne - místo inventárního čísla se tiskne číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - tisk skupiny záznamů vždy na novou stranu.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

OnlyGroups - Ano

Ano - pouze soubory majetku.

TypePlan - U

Typ plánu.

TypeSort - 200

Typ setřídění.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazené.

SubTitle

Podtitulek.

ZAR_SEZ06

Book Contents

Book Index

Přehled změn majetku

Číslo procesu: MAJ002

Ident. číslo sestavy: SMAJ012

Soubor: ZAR_SEZ04.AM

Popis sestavy: Přehled o vybraných změnách (změna ceny, zvýšení ceny, změna střediska, zodpověd. osoby,…).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

NoInteractive - Ne

Ano - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazený majetek.

Selection - 0000000000

Výběr změn, které se mají zobrazit.

SubTitle

Podtitulek.

Book Contents

Book Index

Přehled přiřazených dokladů k majetku

Číslo procesu: MAJ008

Ident. číslo sestavy: SMAJ020

Soubor: Asset_LinkedDoc.AM

Popis sestavy: Přehled o připojených položkách prvotních dokladů z 6. strany karty majetku s vybranými typy (zařazení, zvýšení ceny, změna ceny, vyřazení, k dalšímu zpracování, informační).

Adresa ve stromu: [Majetek] [Kniha majetku] [Přehledy]

Parametry sestavy:

InventoryNumber - Ne

Ano - místo čísla se tiskne inventární číslo karty.

NewPage - Ano

Ano - nová strana.

Interactive - Ano

Ano - zobrazí vstupní formulář; Ne - nezobrazí vstupní formulář.

Retiremented - Ne

Ano - i vyřazený majetek.

Selection - 111111

Výběr změn, které se mají zobrazit.

SubTitle

Podtitulek.

SumAmount - Ano

Ano - zobrazí sumu za typ položky.

Asset_LinkedDoc