Book Contents

Book Index

Projekty

Book Contents

Book Index

Projekt - týdenní přehled do Excelu

Číslo procesu: PRO001

Id. číslo skriptu: FPRO001

Soubor: PROJ_Export.PAS

Popis skriptu: Skript vyexportuje etapy a plánované činnosti projektu do Excelu. Každá etapa / pl. činnost se zobrazuje na dvou řádcích - na prvním řádku je v příslušném týdnu křížkem ve žlutém poli označeno plánované ukončení etapy, na druhém řádku je v případě ukončení etapy v příslušném týdnu křížek v oranžovém (bylo ukončeno po termínu) nebo v zeleném poli (bylo ukončeno v termínu).

V sloupci Stav se na druhém řádku etapy zobrazuje v případě ukončení "OK" v oranžovém nebo zeleném poli. Červeně se zobrazuje stav u neukončených etap, jejichž plánovaný termín uplynul.

Za aktuálním týdnem se zobrazuje červená čára.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Projekty]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Linked Graphics K2_SKRIPT