Book Contents

Book Index

Celnice

Book Contents

Book Index

JCD - Dovoz

Book Contents

Book Index

Deklarace o celní hodnotě

Číslo procesu: CEL001

Id. číslo skriptu: FCEL008

Soubor: JCD_DCHO1.PAS

Popis skriptu: Tisk cen a vedlejších nákladů do formuláře.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Dovoz]

Parametry skriptu:

Polozka- 2

0 - bez položky; 1 - číslo položky, která se bude tisknout; 2 - celní sazebník.

PosunShora - 0

Posun tisku nahoru na tiskové stránce.

PosunZleva - 0

Posun tisku doleva na tiskové stránce.

Strana - 0

0 - tisk všech stran. Jinak tisk pouze zadané strany.

Book Contents

Book Index

JCD - Vývoz

Book Contents

Book Index

JCD - Celní sklad

Book Contents

Book Index

Deklarace o celní hodnotě

Číslo procesu: CEL003

Id. číslo skriptu: FCEL074

Soubor: JCD_DCHO2.PAS

Popis skriptu: Tisk cen a vedlejších nákladů do formuláře.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Naskladnění na celní sklad]

Parametry skriptu:

Polozka- 2

0 - bez položky; 1 - číslo položky, která se bude tisknout; 2 - celní sazebník.

PosunShora - 0

Posun tisku nahoru na tiskové stránce.

PosunZleva - 0

Posun tisku doleva na tiskové stránce.

Strana - 0

0 - tisk všech stran. Jinak tisk pouze zadané strany.

Book Contents

Book Index

Setřídění položek

Číslo procesu: CEL003

Id. číslo skriptu: FCEL048

Soubor: JCD_ZMPOL02.PAS

Popis skriptu: Změna pořadí položek JCD.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

PovolPotvr - Ne

Ano - povolí změnu položek potvrzeného dokladu.

Book Contents

Book Index

JCD - Realizace

Book Contents

Book Index

Deklarace o celní hodnotě

Číslo procesu: CEL004

Id. číslo skriptu: FCEL018

Soubor: JCD_DCHO4.PAS

Popis skriptu: Přímý tisk do formuláře - Deklarace o celní hodnotě - Realizace.

Adresa ve stromu: [Celnice] [JCD - Realizace]

Parametry skriptu:

Polozka- 2

0 - bez položky; 1 - číslo položky, která se bude tisknout; 2 - celní sazebník.

PosunShora - 0

Posun tisku nahoru na tiskové stránce.

PosunZleva - 0

Posun tisku doleva na tiskové stránce.

Strana - 0

0 - tisk všech stran. Jinak tisk pouze zadané strany.

Book Contents

Book Index

Setřídění položek

Číslo procesu: CEL004

Id. číslo skriptu: FCEL055

Soubor: JCD_ZMPOL04.PAS

Popis skriptu: Změna pořadí položek JCD.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

PovolPotvr - Ne

Ano - povolí změnu položek potvrzeného dokladu.