Book Contents

Book Index

Správce

Book Contents

Book Index

Cyklování stavu tabulky

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: POM_TABCYKL.PAS

Popis skriptu: Přepíná stav filtru tabulky následovně: Kniha->Rychlý filtr->Filtr zap.->Filtr vyp. Jde i myší.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Drop SQL

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DROPSQL.PAS

Popis skriptu: Na sql provádí příkaz "DROP TABLE" tabulky, jejíž jméno je uvedeno v parametru skriptu "Naz". Před "Naz" je doplněno "SCR_".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Naz - _FDPH_EU

Název tabulky.

Book Contents

Book Index

Export aktuálního datového modulu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: AKTDM_EX.PAS

Popis skriptu: Otevře Excel a po zadání názvu polí do prvního řádku sešitu provede export dat z aktuálního DM (pouze zadaná pole).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Pole - Me

Seznam "prog name" sloupců (včetně vazeb se ;) oddělených Delimiterem. Pokud je pole prázdné, pak se otevře EXCEL, kde uživatel do  1. řádku do sloupců dopíše názvy polí.

Delimiter - |

Oddělovač polí (něco jiného než ; , kterým se odděluje vazba).

FiltrPole

Exportuje položky, kde výraz "FiltrPole FiltrFce FiltrHodn" = "Ano".

FiltrHodn

Hodnota, se kterou se porovnává pole.

FiltrFce - =

Filtr funkce.

Visible - Ne

Ano - zobrazí excel; Ne - nezobrazí.

Book Contents

Book Index

Export dat do Excelu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: EXPORTTOEXCEL.PAS

Popis skriptu: Simuluje ikonu exportu do excelu, která je v knihách datového modulu. Exportuje se ta mřížka, na které je nastaveno pravítko.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ReportTitle

Nadpis v Excelu.

Book Contents

Book Index

Hromadná změna

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: PRCOMP_BulkChange.PAS

Popis skriptu: Skript umožňuje hromadnou změnu vybraného datového pole. Toto je nutné vybrat na formuláři skriptu. V poli Hodnota(y) se poté vybere požadovaná hodnota pole. Skript lze použít pro jakýkoli datový modul.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Kódy kláves

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: KEY_CODE.PAS

Popis skriptu: Dialog, který reaguje na stisknutí klávesy a vypíše její kód.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Konverze

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: KONVERZE.PAS

Popis skriptu: Standardní konverze zboží, zákazníků, salda PF a VF a inventur. Bližší popis viz Metodiky.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ZobrazovatUpozorneni - Ne

Ne - ve výpisu hlášení se objevují pouze chybová hlášení; Ano - objevují se ve výpisu navíc i upozornění.

Book Contents

Book Index

Korekce čerpání zálohy

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: AdvancesDeductionCorrection.PAS

Popis skriptu: Skript provede dočerpání zálohy (čerpá se sama na sobě).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DateOfDeduction - 00.00.0000

Datum čerpání. Pokud není zadáno, čerpá se k aktuálnímu datu.

Book Contents

Book Index

Nastavení doplňkových práv

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: RIK2_SET.PAS

Popis skriptu: Formulář pro nastavení doplňkových práv uživatele. Skript můžeme spustit nad jakýmkoliv datovým modulem. Uživateli lze přiřadit právo na vytváření dokladů v konkrétní knize (Uživatel - knihy) nebo skladu (Uživatel - sklady) a právo na vytvoření dokladu v určité knize pro určitý sklad (Knihy - sklady).

 

Volba pro nastavení práv Uživatel - knihy se týká modulů: Prodej, Nákup, Sklad, Výroba, Pokladna Banka. Volba Uživatel - sklady je pro moduly: Výdejky, Příjemky, jejich 1. a 2. potvrzení a Převodky, s možností omezení na vytvoření a potvrzení Ze skladu a Na sklad, a Průvodky. Volba Knihy - sklady obsahuje moduly: Prodej, Nákup, Sklad (knihy Průvodek, Převodek), Výroba.

 

Práva se nastavují dvojklikem myši nebo mezerníkem v příslušném řádku a sloupci. Jednotlivé řádky v rámci knihy se dají kopírovat vyznačenými klávesami dole na  formuláři (C - Kopírovat, V - vložit). Nastavení všech práv všem položkám lze klávesou S, nastavení všech práv v aktuálním gridu lze klávesou G, nastavení všech práv v řádku v aktuálním gridu lze klávesou R. Odmazání práv se provádí stejnými klávesami se stisknutou klávesou Shift.

 

Tento skript slouží pouze pro nastavení. Vlastní funkce a kontrola je záležitostí registrovaných skriptů, jejichž registrace je v jednotce "RiK2_Register".

 

Pozn.: Právo potvrzovat skladové doklady Výdejky a Příjemky má přednost před právem na 1. a 2. potvrzení. Totéž platí pro právo vytváření a potvrzování dokladu Převodka, které má přednost před právy Převodky - ZE skladu a Převodky - NA sklad. Má-li uživatel nastavena tato přednostní práva, pak jsou další práva (1. a 2 potvrzení; ZE skladu a NA sklad) ignorována.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Import číselníků pro státní správu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSPR034

Soubor: ImportStateAdminCode.PAS

Popis skriptu: Skript naimportuje do číselníku Kód 1 záznamy ze souboru Code1.csv (Hlavní/hospodářská činnnost), do číselníku Kód 2 záznamy ze souboru Code2.csv (Druhy přírůstků/úbytků pro PAP) a do číselníku Kód 4 záznamy ze souboru Code4.csv (kódy pro Výkaz PPaV).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

ImportCode1 - Ano

Ano - naimportují se záznamy do číselníku Code1; Ne - číselník se nebude importovat.

ImportCode2 - Ano

Ano - naimportují se záznamy do číselníku Code2; Ne - číselník se nebude importovat.

ImportCode4 - Ano

Ano - naimportují se záznamy do číselníku Code4; Ne - číselník se nebude importovat.

Book Contents

Book Index

Import dokumentů z FTP

Vysvětlení obsahu tabulek obsažených na začátku každé kapitoly identifikující každý skript.

Číslo procesu: SPR006

Ident. č. skriptu: FSSPR029

Soubor: FTPDOCImport.pas

Popis skriptu: Skirpt umožňuje stahovat soubory definovaného typu z FTP nebo definovaného adresáře a provádět pravidelně jeho kontrolu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

InputPath

Vstupní adresář pro načtení souborů a v případě, že se jedná o stahování z FTP, tak se do tohoto adresáře dokumenty stahují

ArchivePath

Název složky pro zapsaní dat

ErrorPath

Název složky pro zapsání chybných dat

LogFilePath

Název složky pro zapsání LogFile

FileExtensions - jpg;jpeg;png

Přípony importovaných souborů

DocType - 34

Typ dokumentu

FTPServer

FTP - adresa serveru

FTPPort - 21

FTP - port serveru

FTPUserName

FTP - uživatelské jméno

FTPPassword

FTP - heslo

FTPDirectory

FTP - podadresář ftp serveru

Book Contents

Book Index

Monitoring notifikací, plánovače úloh a aplikačního serveru

Číslo procesu: SPR006

Ident. č. skriptu: FSSPR033

Soubor: ASmonitoring.pas

Skript, který umožnuje sledovat běh aplikačního serveru, notifikací a plánovače úloh.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

DisplayMethodLog

Způsob zobrazení logu - 0 - hláška, 1- uložení do souboru

OutputName

Cesta + název souboru

EmailAdress

emailova adresa

ReportOnlyErrors

Reportovat pouze chyby

MonitorApplicationServe

Zapnutí monitorování aplikačnního serverur

MonitorScheduler

Zapnutí monitorování plánovače úloh

MonitorNotification

Zapnutí monitorování notifikací

Book Contents

Book Index

Nový dodatek - doplňkový název zboží

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DODATEK.PAS

Popis skriptu: Dialog pro přidání textu nového dodatku. Čísluje automaticky ve tvaru \xxxxxxxxx.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Označení nespárovaných položek BPR za spárované

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: BPR_CorrItems.PAS

Popis skriptu: Skript na označení nespárovaných položek vybraných bankovních příkazů za spárované. Tyto položky se pak na bankovním výpise nenabízí k párování.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

RF Vyhodnocení práv + Nový, Změna

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: RIK2_RF_ZN.PAS

Popis skriptu: Skript kontroluje, jestli aktuálně přihlášený uživatel má práva na nový doklad nebo změnu pro danou knihu dokladů. Pokud jsou práva nastavena (např. skriptem "Nastavení doplňkových práv"), skript proběhne bez problému, pokud práva nastavena nejsou, skript hlásí chybu ("RDSHlas").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

RF Vyhodnocení práv + Odpotvrzení

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: RIK2_RF_ODPO.PAS

Popis skriptu: Skript kontroluje, jestli aktuálně přihlášený uživatel má práva na odpotvrzení dokladu pro danou knihu dokladů. Pokud jsou práva nastavena (např. skriptem "Nastavení doplňkových práv"), skript proběhne bez problému, pokud práva nastavena nejsou, skript hlásí chybu ("RDSHlas").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

RF Vyhodnocení práv + Potvrzení

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: RIK2_RF_PO.PAS

Popis skriptu: Skript kontroluje, jestli aktuálně přihlášený uživatel má práva na potvrzení dokladu pro danou knihu dokladů. Pokud jsou práva nastavena (např. skriptem "Nastavení doplňkových práv"), skript proběhne bez problému, pokud práva nastavena nejsou, skript hlásí chybu ("RDSHlas").

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Uzavření JCD celního skladu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: FSPR016

Soubor: TUzavJCD

Popis skriptu: Vyskladní celní sklad a vytvoří realizační doklad podle nastavení v Parametrech JCD.

Adresa ve stromu: [Správce][Přepočty]

Parametry skriptu:

Interaktiv - Ne

Ano - nezobrazí formulář; Ne - zobrazí.

OldErr - Ne

Ano - použije se naposledy využívaný soubor; Ne - vytvoří se vždy nový soubor.

Book Contents

Book Index

Vlož dodatek do dokladu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: DODDOKL.PAS

Popis skriptu: Dialog pro přidání textu nového dodatku k dokladu. Čísluje automaticky ve tvaru \xxxxxxxxx.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vložení dokumentu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: ADM_DOC.PAS

Popis skriptu: Přidá dokument na 9. stranu aktuálního datového modulu.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

AllowChangeFilename - Ne

Ano - umožní ruční změnu názvu souboru před jeho připojením do K2.

AlwaysUniqueAbbr - Ne

Ano - vždy vytvoří unikátní zkratku dokumentu.

Directory

Adresář, ve kterém jsou dokumenty uloženy.

TypeDoc

Typ dokumentu, který se tímto skriptem přidá.

Book Contents

Book Index

Vyhledání položky dokladu

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: VYHLPOLDOK.PAS

Popis skriptu: Nastaví pravítko na 1. položku, která začíná požadovaným řetězcem (vyhledává buď z aktuální pozice, nebo od 1. položky).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Vytváření filtru zákazníků z dokladů nákupu/prodeje

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: GENFBNP.PAS

Popis skriptu: Z dokladu(ů) akt. DM přidá zákazníky do filtru na knize zákazníků (možno i křížovým filtrem).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Vyprazdnit - Ano

Book Contents

Book Index

Vytváření filtru zboží z dokladů nákupu/prodeje

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: GENFZNP.PAS

Popis skriptu: Z dokladu(ů) akt. DM přidá zboží do filtru na knize zboží (možno i křížovým filtrem).

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Vyprazdnit - Ano

Book Contents

Book Index

Vytváření šarží do položek dokladů

Číslo procesu: SPR003

Id. číslo skriptu: FSAR001

Soubor: ZBO_SAR2.PAS

Popis skriptu: Prochází položky dokladu a vytváří pro ně šarži.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Vytvoření fulltextových indexů

Číslo procesu: SPR001

Id. číslo skriptu: FSPR030

Soubor: CreateFullTextIndexes.PAS

Popis skriptu: Dle dictionary se vegeneruje skript, který vytvoří v tabulkách fulltextové indexy.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

Book Contents

Book Index

Zálohování databáze

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: BACKUP.PAS

Popis skriptu: Program je určen pro zálohování vybrané databáze na SQL serveru. Je využito "Trusted connection" na "SQL server". Přihlášený uživatel "Windows" musí mít práva "SQL Administratora".

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

BackupDevice - K2BackupDevice

Jméno zařízení pro zálohu.

BackupFileName - C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL\BACKUP\K2BackupDevice.bak

Jméno souboru pro zálohu.

DatabaseName - K2

Jméno SQL databáze k zálohování.

Book Contents

Book Index

Změna příznaku šarže "Nedosazovat cenu do šarže"

Číslo procesu: SPR003

Id. číslo skriptu: FSAR002

Soubor: ZBO_SAR4.PAS

Popis skriptu: Zapíná a vypíná možnost dosazování skladové ceny do šarží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Zapni - Ne

Ano - příznak se zapne.

Vypni - Ne

Ano - příznak se vypne.

VFiltr - Ne

Ano - skript běží po velkém filtru.

Book Contents

Book Index

Změna příznaku šarže "Povolen záporný stav"

Číslo procesu: SPR003

Id. číslo skriptu: FSAR003

Soubor: ZBO_SAR3.PAS

Popis skriptu: Povoluje záporný stav na zboží.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Zapni - Ne

Ano - příznak se zapne.

Vypni - Ne

Ano - příznak se vypne.

VFiltr - Ne

Ano - skript běží po velkém filtru.

Book Contents

Book Index

Zobrazení obrázku v TxImage

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu:

Soubor: SHOWPICTURE.PAS

Popis skriptu: Zobrazí obrázek z 9. strany. Hledá vložený dokument typu "PICTK2". Při prvním výskytu se snaží zobrazit daný dokument.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

Book Contents

Book Index

Konverze poznámek na komentáře

Číslo procesu:

Id. číslo skriptu: SCIS145

Soubor: CONVERTNOTESTOCOMM.PAS

Popis skriptu: Skript konvertuje nad aktuálním záznamem (kontejnerem záznamů) poznámky nebo dodatky daného typu na komentáře daného typu. Skript lze spustit nad knihou, která má poznámky a komentáře. Typy poznámek/dodatků a komentářů se určují parametry skriptu.

Skript je primárně určen pro typy poznámek s "formulářem" Popis na 80 znaků a dodatky. V případě dodatků zkonvertuje i jejich případné jazykové překlady. Pro jiné typy poznámek zobrazí upozornění.

Adresa ve stromu:

Parametry skriptu:

TypeOfComm -

Z poznámky/dodatku vytvoří komnetář zadaného typu.

TypeOfNote -

Typ poznámky/dodatku, který se má zkonvertovat.