Book Contents

Book Index

Průvodce pro přechod na verzi K2 gaia

Book Contents

Book Index

Předinstalační příprava

Book Contents

Book Index

Minimální verze k přechodu

Pro reinstalaci na verzi K2 gaia.03 je nutné přecházet z verze K2 luna.07 a vyšší.

Při přechodu na verzi K2 gaia doporučujeme nastudovat i Metodiku pro přechod na verzi K2 gaia.

Book Contents

Book Index

Příprava polí s cenou v měně

Došlo k náhradě některých počítaných polí za fyzická v hlavičkách a daňové rekapitulaci dokladů nákupu a prodeje. Cílem těchto úprav bylo zamezení vzniku drobných rozdílů v desetinných místech částek u dokladů v cizí měně.

Tím, že jsou i částky v měně ukládány nedochází k opakovaným přepočtům kurzem. Hodnoty nových fyzických polí jsou automaticky aktualizovány při změnách na dokladech a jeho položkách.

Při plnění skriptem je nutné u nových polí využívat přiřazení hodnoty pomocí ^ (AsControlValue), aby zabraly všechny automatické mechanismy pro přepočet částek. Především při plnění daňové rekapitulace.

Z důvodu zrušení původních počítaných polí je nutné před reinstalací na verzi K2 gaia spustit povinnou předinstalační přípravu, která provede kontrolu a uložení původních hodnot počítaných polí. Po instalaci verze K2 gaia proběhne inicializace, která nová pole naplní.