Book Contents

Book Index

Metodika pro přechod na verzi K2 gaia

Book Contents

Book Index

Úvod

Ve verzi K2 gaia došlo k výrazné změně jádra systému. Jedná se o dvě oblasti, které pomohou použití a implementaci IS K2 v zahraničí. Jedná se kompletní přepis názvů struktur databázového úložiště. Toto přejmenování vychází z pravidel a konvencí, které byly definovány. Zároveň vznikl slovník používaných názvů. Tomuto přepisu říkáme standardizace IS K2. Druhou velkou změnou je podpora speciálních písem – azbuka, čínština, apod. Nová verze IS K2 plně podporuje tato písma. Říkáme, že je unicode ready.

Provedené změny mají velký dopad na speciální úpravy IS K2. Abychom tyto dopady zmírnili, vznikl tento text, který se detailně zabývá přechodem na verzi K2 gaia, včetně popisu všech kroků, které je nutné provést. Samozřejmostí je popis definovaných pravidel a konvencí, které by bylo vhodné dodržovat i v případě implementace speciálních úprav u zákazníků.

Book Contents

Book Index

Informace k metodice

V textu, prosím, věnujte pozornost odstavcům Upozornění a Poznámka, které obsahují důležité informace u jednotlivých částí reinstalačního procesu.

Dokument popisuje hlavní rozdíly v reinstalaci K2 gaia od běžné reinstalace, která je popsána v sekci – Metodika pro reinstalaci programu K2. Kromě některých zde uvedených částí, se celý reinstalační proces řídí výše zmíněným postupem.