Book Contents

Book Index

Struktura dokumentace programu K2

Tento soubor obsahuje dokumentaci všech oblastí týkajících se IS K2 a je rozdělen do několika sekcí:

  • Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace obsahuje dokumentaci, která vysvětluje principy ovládání programu a obsahuje pracovní a metodické postupy při řešení celé škály problémů pomocí IS K2. Kromě popisu práce v jednotlivých modulech obsahuje základní popis programu K2, základních funkcí a popis univerzálních formulářů.

  • Technická dokumentace

Technická dokumentace obsahuje dokumenty ke K2 Instalátoru, K2 API, Návrháři formulářů, Inicializaci verzeTechnickou příručku, ve které je uveden přehled technických požadavků pro práci s IS K2.

  • Katalog skriptů

Katalog skriptů obsahuje přehled a popisy standardních skriptů IS K2.

  • Katalog sestav

Katalog sestav obsahuje přehled standardních sestav IS K2 včetně popisu jejich parametrů.

  • Ostatní produkty K2

Sekce Ostatní produkty K2 obsahuje dokumenty k iOS klientovi, K2 Android klientovi, K2 4 WEB a Webové K2 (HTML 5).

  • Novinky ve verzi

V sekci Novinky ve verzi naleznete novinky dané verze.