Book Contents

Book Index

Notifikační systém - Skupiny

Záložka Skupiny

Na této záložce nastavíme, kterým skupinám uživatelů se bude upozornění posílat.

pic_2461
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - záložka Skupiny

Nového člena nebo skupinu vložíme pomocí klávesy Insert nebo tlačítka Pic_1031i.

Pozn.: Součástí skupiny mohou být nejen příjemci, ale také další skupiny.

Na 1. stranu formuláře zadáme jméno skupiny (např. "VYVOJ") a do Typu skupiny vybereme buď Výčet uživatelů, nebo Všichni uživatelé K2.

Výčet - zpráva se bude zasílat uživatelům, které zadáme na 2. straně (Členové).

Všichni uživatelé K2 - na 2. stranu se doplní všichni uživatelé K2, kteří mají nastavený přijem notifikací.

pic_2467
Obr.: Formulář pro vytvoření nové skupiny

Na 2. stranu formuláře vložíme pomocí Insert nebo tlačítka Pic_1031i nového příjemce dané skupiny nebo novou skupinu, která bude součástí vytvořené skupiny (VYVOJ).

pic_2464
Obr.: Formulář pro výběr příjemce nebo skupiny

Volba Příjemce

Volbu Příjemce zvolíme v případě, že chceme do skupiny vložit jednoho nebo více příjemců.

Popis polí:

Příjemce

Jméno příjemce - vybíráme z knihy Kontaktních osob.

Jméno

Dosadí se automaticky po výběru kontaktní osoby z číselníku.

Otevřeme rozbalovací pole Příjemce a z knihy Kontaktních osob vybereme např. "Ing. Jakuba Pastrňáka".

pic_2465

Obr.: Formulář pro zadání příjemce

Vyplněný formulář potvrdíme tlačítkem OK.


Do skupiny "VYVOJ" (vyplněné na 1. straně) se vložil příjemce "Ing. Jakub Pastrňák".

Volba Skupina

Na 1. stranu formuláře zadáme jméno nové skupiny, např. "VYVOJ 2".

pic_2463
Obr.: Formulář pro zadání nazvu skupiny

Na 2. straně formuláře stiskneme Insert nebo tlačítko Pic_1031i.

pic_2468
Obr.: Formulář pro zadání příjemce nebo skupiny

Po výběru volby Skupina se otevře formulář pro výběr již existující skupiny, do níž budeme vkládat novou skupinu (zvolíme "VYVOJ"). Jméno skupiny se doplní automaticky. Je však možné jej změnit.

pic_2466
Obr.: Formulář pro zadání skupiny

Popis polí:

Skupina

Jméno skupiny - skupinu výbíráme z formuláře Notifikační systém K2 - Skupina. V tomto formuláři lze také vytvořit skupina i příjemce.

Jméno

Dosadí se automaticky po výběru skupiny z formuláře.

Tlačítkem OK potvrdíme výběr. Tím se skupina "VYVOJ" vložila do skupiny "VYVOJ 2".

pic_2470
Obr.: Seznam uložených skupin

pic_2462
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 s uloženými skupinami