Book Contents

Book Index

Kniha Moje nepřítomnost

Kniha Moje nepřítomnost je určena k zadání vlastní nepřítomnosti pro workflow.

Zadání Nepřítomnosti provedeme klávesou Ins, zobrazí se formulář Nepřítomnost.

pic_1205

Obr.: Formulář Nepřítomnost

Popis polí:

Od

Datum a čas, od kdy budeme nepřítomni.

Do

Datum a čas, do kdy budeme nepřítomni.

Typ

Lze zadat typ nepřítomnosti výběrem z uživatelského číselníku Typ.

Popis

Lze zadat popis nepřítomnosti.

Nepřítomnost lze zneplatnit klávesou F8.

Pozn.: Nepřítomnost jiné osoby lze zadat na 4. straně Kontaktní osoby.