Book Contents

Book Index

Notifikační systém - Akce

Záložka Akce

Stisknutím záložky se zobrazí seznam akcí, které lze nastavit pro zasílání notifikací. Akce jsou buď adresné nebo neadresné.

Adresné akce

Adresné akce jsou akce, které jsou standardně přednastavené - mají zatržítko ve sloupci Aktivní. Znamená to, že notifikace na tyto akce chodí automaticky bez toho, aniž bychom je museli nastavit na záložce Podmínky.

pic_2481
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - záložka Akce

Neadresné akce fungují stejně jako adresné akce, ale je nutné se k notifikacím přihlásit na záložce Podmínky.

Popis sloupců:

Skript

Pokud je pole zatržené, jedná se o skriptovou akci.

Aktivní

Zatrhávací pole. Určuje, na které akce se bude upozorňovat.

Název

Seznam akcí. Implicitně jsou aktivované akce: Zmeškaný hovor, Změna úkolu, Workflow - nový krok, Přišel úkol, Potvrzení, Odpotvrzení.

Typ akce

Typ akce, která se bude provádět na daném datovém modulu (např. hromadná akce).

Podtyp

Rozlišovací číslo typu akce (1- hromadná akce pro potvrzení dokladu, 2 - hromadná akce pro odpotvrzení dokladu,...).

Datový modul

Název datového modulu.

Skriptové akce

Slouží k nastavení vlastní akce, kterou je pak možno vyvolat ze skriptu. Skriptová akce je odlišená od standardních zatržítkem ve sloupci Skript.

pic_2482
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - záložka Skriptové akce

Skriptovou akci vložíme pomocí klávesy Insert nebo tlačítka Pic_1031i. Do pole Název vepíšeme, jak se bude skriptová akce jmenovat. Ostatní pole jsou shodná s popisem sloupců, viz výše.

pic_2483
Obr.: Formulář Notifikační systém K2 - Skriptová akce

Po odsouhlasení formuláře se skriptová akce uloží do seznamu a bude moci být zvolena pro nastavení notifikací.

Skriptovou akci lze odstranit nebo editovat. Odstranění provedeme klávesou Delete nebo tlačítkem pro odstranění záznamu. Editovat lze těmito způsoby: dvojklikem levého tlačítka myši na dané akci, klávesou Enter, F5 nebo tlačítkem pro editaci záznamu.