Book Contents

Book Index

ISDS (Informační systém datových schránek)

Služba ISDS přehledně souhrnně zpřístupňuje údaje o ekonomických subjektech včetně adresy datové schránky.

Podmínkou pro použití ISDS je mít nastavené právo Správce/Datové schránky/Nastavení datových schránek.

Book Contents

Book Index

Nastavení služby ISDS

Nastavení služby ISDS se provádí ve stromovém menu Správce/Parametry/Paramety ISDS.

pic_4794

Obr.: Formulář Parametry ISDS

Book Contents

Book Index

ISDS v IS K2

Funkci ISDS lze spustit (podmínkou je mít tuto službu povolenou v parametrech ISDS) v IS K2 tlačítkem pic_966i v knize Partneři nebo v knize Dodavatelé/Odběratelé ve změně nad konkrétním záznamem. Tlačítko je u pole Datová schránka, IČO a u pole Firma. Služba je dostupná jen v univerzálním rozhraní.

Tlačítko spouští funkci na doplnění údajů firmy podle databáze ISDS. Dle zadaného IČO (části názvu firmy nebo ID datové schránky) v databázi vyhledá firmu a doplní do karty Dod./Odb. nebo Partnera název firmy, adresu a identifikaci datové schránky. Aktualizované záznamy se uloží do historie polí s aktuálním datem.