Book Contents

Book Index

Zadávání a změna hlavičky dokladu

Při výběru Odběratele/Dodavatele na dokladech prodeje/nákupu se v hlavičce zakázky/objednávky vydané a podřízených dokladů nastaví Typ daně, Středisko, Kód zakázky a další pole podle vybraného odběratele (pokud na kartě Dod./Odb. nejsou prázdná).

Pro Typ daně platí:

Při pokusu o vytvoření dokladu na zneplatněného dodavatele/odběratele se systém zeptá, chceme-li skutečně vložit zneplatněného dodavatele/odběratele. Po potvrzení tlačítkem Ano bude vybraný záznam dosazen.

Při změně hodnoty v polích, které jsou také v položkách dokladů (např. Středisko, Kód zakázky, Referent, ...), lze tuto změnu hodnoty přenést do položek. Při potvrzení výběru nové hodnoty se zobrazí dotaz na přenesení hodnoty do položek. V případě souhlasné odpovědi dojde ke změně daného pole ve všech položkách dokladu (při respektování práv a dostupnosti polí).

Pokud je v Parametrech mandanta aktivována volba Aktualizovat sazbu DPH dle karty Zboží, pak při změně data v hlavičce dokladu nákupu/prodeje proběhne kontrola, zda jsou na položkách dokladu aktuální sazby DPH k datu; pokud ne, zobrazí se dotaz "Přejete si změnit sazbu DPH na položkách podle data ...?" Po odsouhlasení dotazu se aktualizuje sazba DPH a částky DPH a Brutto na všech podřízených dokladech zakázky/objednávky vydané. Kontrola probíhá na dokladech: