Book Contents

Book Index

Kontrola období při uložení nového dokladu

Pokud je v číselníku Období zadán rozsah období (jsou vyplněna pole Datum od a Datum do), probíhá při uložení nového dokladu kontrola, zda datum dokladu spadá do rozsahu období, které má uživatel nastaveno jako Implicitní období.

Pokud je datum mimo rozsah období, zobrazí se dotaz, zda si přejeme doklad uložit, i když je mimo období. Při hromadném vytváření dokladů se takový doklad neuloží.

Na dokladech se kontroluje datum:

Pokud jsou v číselníku Období pole Datum od a Datum do nulová, kontrola se neprovádí.