Book Contents

Book Index

Funkce nad doklady nákupu a prodeje

Popis funkcí:

Ctrl+Alt+F5

Změna stavu dokladu. Funkci lze využít také pro změnu stavu na potvrzených dokladech. Spustitelné nad všemi stranami dokladu v Prohlížení.

Ctrl+Shift+F7

Naplní knihy Položky nákupu / Položky prodeje položkami z příslušného dokladu. Funkce je spustitelná nad všemi doklady nákupu a prodeje z libovolné strany dokladu v Prohlížení. Při vyvolání funkce ze strany 0 se výběr vytvoří buď z aktuálně označeného záznamu, z dokladů v kontejneru nebo z dokladů označených hvězdičkami.

Shift+F4

Vytvoří kontejner zboží či přidá zboží do již existujícího kontejneru dle položek dokladů. Funkce je spustitelná v Prohlížení nad všemi stranami dokladů včetně strany 0. Položky jsou načteny buď z aktuálního dokladu, z dokladů v kontejneru/filtru či z dokladů označených hvězdičkou. O tom, které doklady se aktuálně zpracují, je uživatel informován aktivovanou příslušnou volbou na formuláři funkce. Volbu může v případě možnosti změnit.

Book Contents

Book Index

Nastavení parametrů uživatele

Ve standardním nástrojovém panelu je možné pomocí ikony pic_704i vyvolat formulář Nastavení parametrů uživatele. V tomto formuláři je skupina uživatelských parametrů, které si uživatel může rychle nastavit bez potřeby měnit volby v Parametrech uživatele. Změna voleb těchto parametrů nevyžadují obnovení cache.

pic_3468

Obr.: Formulář Parametry ze standardního nástrojového panelu

V modulech nákup a prodej se formuláře liší o členění na příslušné doklady. Parametry pro kopírování dokladu zohledňují nastavení ve správě knih prodeje "U první položky zakázky nastavovat:" s ohledem na zákaz vytvářet doklady v druhu zboží

Př.: Nebude-li zvolen parametr Kopírovat faktury vydané, pak se program bude řídit nastavením ze správy knih prodeje U první položky zakázky nastavovat s volbou Faktury vydané. To znamená, přestože si nechceme kopírovat faktury vydané, bude doklad při kopii zakázky vytvořen.

Možnost měnit parametry má pouze uživatel, který má nastaveno právo Změna parametrů uživatele z nástrojového panelu (Správce / Parametry uživatele).

Pozn.: Seznam všech vybraných voleb (zatrhnutých polí) každého uživatele je zobrazen na 7. straně karty Uživatelé.

Book Contents

Book Index

Obecné
Opakování vkládání položek:

Netýká se dokladů nákupu a prodeje. Tyto doklady mají na 2. straně tlačítko Opakované vkládání položek.

Při kopii záznamu:

Kopírovat položky:

Kopírovat poznámky:
Kopírovat položkové poznámky:

Pozn.: Pole je dostupné pouze v případě, že není zatržena volba Nekopírovat položky. Zjednodušeně tato kombinace znamená, že se uživateli při kopírování dokladů zkopírují všechny položkové údaje, ale jejich poznámky zkopírovány nebudou - nové položky budou bez poznámek.

Kopírovat zařazené doklady:
Kopírovat zařazené dokumenty:

Kopírovat hlavičku, patičku a text položky:

Kopírovat komentáře:

Zobrazit dotaz před obnovením rozpracovaného záznamu (F3)

Zobrazit dotaz před vyvtvořením kopie aktuálního záznamů (F6)

Pozn.: Kopírování těchto dodatků je závislé rovněž na tom, zda se kopírují hlavičkové či položkové poznámky. Tzn., je-li zakázáno kopírování např. položkových poznámek, nezkopíruje se ani Text položky.

Book Contents

Book Index

Obchod
Zachovávat kód zboží v položkách:

Při vkládání položky nabídka na zboží:

Novou položku vložit vždy jako poslední

Umožnit zadání zboží i pomocí Zkratky 2

Při změně zboží nemazat popis

Přenést text patičky a hlavičky do nového podřízeného dokladu

Book Contents

Book Index

Prodej
Zobrazovat katalogovou (ceníkovou) cenu:

Při kopii zakázky:

Kopírovat faktury vydané
Kopírovat rezervační listy
Kopírovat dodací listy
Kopírovat objednávky přijaté
Kopírovat výdejky

Book Contents

Book Index

Nákup

Při kopii objednávky:

Kopírovat faktury přijaté
Kopírovat potvrzení dodání
Kopírovat příjemky