Book Contents

Book Index

Volba období

Prohlížení Mzdových údajů a výsledků zpracování mezd je možné vždy za vybranou periodu. Přepínání mezi periodami se provádí pomocí funkce Volba období. Formulář lze spustit ze stromového menu, nebo ve Mzdových údajích (složkách, konstantách, srážkách), kde se spouští funkcí Ctrl+F10. Spuštěním akce ze stromového menu se nepřenastaví období na již otevřených knihách (zde je nutné přenastavit pomocí CTRL+F10).

pic_1979

Obr.: Volba období - přepínání mezi periodami

Popis polí:

Nastavené období

Výběr periody pro zobrazení knihy Mzdových údajů

Poslední zpracování

Poslední zpracovaná a uzavřená perioda

Aktuální období

Tlačítko nastaví aktuální periodu zpracování mezd.

Aktuální období zpracování mezd je perioda, která bezprostředně následuje po poslední periodě, ve které se zpracovaly a uzavřely mzdy. V této periodě je jedině možná editace mzdových údajů. Období zpracování je zobrazeno v horní liště knihy.