Book Contents

Book Index

Další moduly

V záložce Další moduly ve stromovém menu IS K2 jsou zařazeny moduly, které slouží převážně pro weby.

Záložka - Propojení modulů

Každá kniha obsahuje záložku "Propojení modulů" pomocí které lze k záznamu přidat další záznamy z jiných modulů. Pomocí Insert se nám otevře kniha, nabízející všechny moduly, které je možné připojit k vybranému modulu - šablona podporuje pouze tyto moduly.

Př. kniha Novinky webu - vytvoříme si nový záznam pro novinku, kde na záložce Propojení modulů připojíme moduly: Obrázky, Ke stažení, Videa a další. Na webu se pak konkrétní novinka zobrazí s vybraným obrázkem, dokumentem ke stažení a videem.

pic_4623

Obr.: Novinky webu - Propojení modulů

SEO hodnoty

Některé moduly obsahuje oddíl SEO hodnoty, tzv. Optimalizace pro vyhledávače. Pro všechny SEO hodnoty obecně platí spousta pravidel, a jejich nevhodné vyplnění může mít negativní dopad na návštěvnost webu. Naopak správně vytvořené SEO hodnoty dokáží rapidně zvýšit návštěvnost webu.

Meta titulek
Zobrazuje se v hlavičce prohlížeče, případně jako název oblíbené záložky v prohlížeči. Titulky se také zobrazují ve výsledcích vyhledávání a mají velký vliv na návštěvnost. Maximální délka by neměla přesáhnout 55 znaků včetně mezer.

Pokud není titulek vyplněn, generuje se automaticky z hlavního nadpisu stránky, názvu kategorie, názvu produktu atd. Vhodnou úpravou titulku za použití klíčového slova a poutavého názvu relevantního k obsahu stránky lze zvýšit návštěvnost.

Meta popis
Popis stránky se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání pod Titulkem. Měl by být dlouhý ideálně do 140 znaků včetně mezer, více se nezobrazí. Měl by obsahovat krátké shrnutí obsahu a motivovat tak návštěvníka k přečteni celé stránky.

Pokud vyhledávač nenajde popis, sám se rozhodne a vybere některou část textu stránky, což je nejhorší možné řešeni a ve výsledcích se tak mohou zobrazit naprosto nerelevantní informace, proto pokud není Meta popis vyplněn, generuje se automaticky z krátkého popisu stránky, kategorie, produktu atd.

Velký význam má při sdílení na sociálních sítích, kde se z něj spolu s náhledovým obrázkem a titulkem stránky automaticky vytvoří sdílený příspěvek. Je zde tedy možnost motivovat k návštěvě všechny, kteří takový příspěvek uvidí.

Klíčová slova
Pro vyhledávání ve vyhledávačích nemají žádný význam. Automaticky se negenerují a v kódu se standardně neobjevují. Tato možnost zůstala zachována pro speciální využití, například pro katalogizaci některých typů webů a e-shopů.


URL adresa  
Slouží návštěvníkům k rychlému rozpoznání, čeho se stránka týká. Zobrazuje se v adresním řádku prohlížeče a pokud je dobře čitelná, např.: www.domena.cz/novinky/spustili-jsme-eshop je návštěvníkovi jasné, že si prečte novinku o spuštěni nového e-shopu, naproti tomu ze stejné stránky s url: www.domena.cz/page?type=news&ID=44828 nic nepozná a stránku nenavštíví.

Struktura adres se generuje automaticky. Ve speciálních případech lze hodnoty poupravit. Pouze u statických textových stránek je nutno ji vyplnit ručně.

Kanonicka URL
Je speciální druh meta značky. Nevyplňujte, pokud si nejste naprosto jisti.


OG typ
Slouží k tvorbě sdílených příspěvku na sociálních sítích. Např. Facebook z dané stránky stáhne Titulek, Popis a ogImage z čehož vytvoří sdílený příspěvek. Je zde tedy možnost ovlivnit, jak se budou vaše stránky prezentovat na sociálních sítích.

Book Contents

Book Index

Blogy

Kniha Blogy je určena k vytváření záznamů, které se na webu budou zobrazovat formou blogu.

pic_4622

Obr.: Blogy - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Historie, časová osa

Kniha Historie a časová osa slouží zakládání záznamů pro mezníky časové osy, které se zobrazují na e-shopu v záložce Historie.

pic_4626

Obr.: Historie, časová osa - kniha

pic_4629

Obr.: Firemní web - Historie, časová osa

Book Contents

Book Index

Kariéra, nabídka zaměstnání

Kniha Kariéra a nabídka zaměstnání je určena k vytváření záznamů, které se budou na webu zobrazovat v sekci Kariéra.

pic_4630

Obr.: Kariéra, nabídka zaměstnání

pic_4631

Firemní web - Kariéra

Book Contents

Book Index

Kategorie modulů

Kniha Kategorie modulů slouží k vytvoření skupin, do kterých lze zařadit záznamy určitého modulu se stejnými vlastnostmi. Tyto kategorie se následně zadávají při vytváření záznamů, kde je pole "Kategorie"

Příkladem je galerie obrázků. V knize Kategorie modulů založíme nový záznam s názvem Obrázky rekonstrukce. Následně v modulu Obrázky přiřadíme tuto kategorii všem obrázkům, které souvisí s rekonstrukcí.

pic_4632

Obr.: Kategorie modulů - Základní údaje (kategorie Rekonstrukce)

pic_4633

Obr.: Obrázky - Základní údaje (kategorie Rekonstrukce)

Book Contents

Book Index

Ke stažení

Kniha Ke stažení slouží k uložení všech dokumentů, které můžeme z webu stáhnout. Tyto dokumenty pak můžeme propojovat s dalšími moduly.

Book Contents

Book Index

Kontaktní osoby webu

Kniha Kontaktní osoby webu je seznam všech kontaktních osob se kterými pracujeme nebo jsme pracovali skrz web/e-shop. Kontaktní osoba v tomto modulu musí existovat také v klasické základní knize Kontaktní osoby.

Book Contents

Book Index

Novinky webu

Do knihy Novinky webu zadáváme novinky, které chceme na webu zobrazit. K novinkám lze opět pomocí záložky Propojení modulů připojit další záznamy jiných modulů. Můžeme přidat například dokument ke stažení, obrázek, video atd.

pic_4639

Obr.: Novinky webu - Základní údaje

pic_4635

Obr.: Firemní web - Novinky

Book Contents

Book Index

Obrázky

Kniha Obrázky slouží k uložení obrázků, které chceme použít na webu. Pro jeden záznam je určen jeden obrázek.

pic_4634

Obr.: Kniha Obrázky - Seznam

Book Contents

Book Index

Otázky a odpovědi

Na webu v sekci otázky a odpovědi se budou zobrazovat právě záznamy z knihy Otázky a odpovědi. Jedná se o sekci jako je např. "Vaše dotazy", "Nejčastější dotazy", "Otázky a odpovědi" apod.

pic_4640

Obr.: Otázky a odpovědi - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Partneři webu

Kniha Partneři webu obsahuje seznam všech partnerů, se kterými obchodujeme a jsme v kontaktu skrz web. Kniha nemá žádnou souvislost s obecnou knihou Partneři.

Book Contents

Book Index

Pobočky

Do knihy Pobočky se zapisují všechny možné pobočky, které jsou na webu/e-shopu prezentovány. Kromě poboček konkrétní firmy to mohou být také pobočky např. České pošty, Zásilkovny apod.

Book Contents

Book Index

Podpora, poradna, zeptejte se nás

Kniha Podpora, poradna, zeptejte se nás znázorňuje seznam všech dotazů, které nám byly zaslány z webu. V jednom konkrétním záznamu zobrazuje jak otázku, tak odpověď.

pic_4642

Obr.: Podpora, poradna, zeptejte se nás - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Portfolio

Kniha Portfolio slouží k ukládání záznamů, které se na webu zobrazí v sekci portfolio firmy.

Book Contents

Book Index

Přednosti

Do knihy Přednosti vytváříme záznamy, které určují hlavní předností firmy. Snažíme se zde vyzdvihnout naše výhody a to, v čem jsme lepší.

pic_4636

Obr.: Firemní web - Přednosti

Book Contents

Book Index

Reference

Kniha Reference obsahuje seznam všech referencí našich zákazníků, které nám byly na webu uděleny.

Book Contents

Book Index

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů obsahuje seznam všech pojmů, které jsou na webu používány. Ke každému pojmu je možné přidat jeho význam.

pic_4641

Obr.: Slovníček pojmů - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Sociální sítě

Kniha Sociální sítě je seznam všech sociálních sítí, které se na webu odkazují.

pic_4638

Obr.: Sociální sítě - Seznam

Book Contents

Book Index

Sociální sítě - Základní údaje

pic_5232

Obr.: Sociální sítě - Základní údaje

Popis polí:

Web

E-shop nebo web, ke kterému se sociální síť vztahuje.

Kategorie

Kategorie modulu, ke kterému se sociální síť vztahuje.

Název

Název sociální sítě

Typ

Typ, podle nějž se zobrazí ikona sociální sítě. Ve standardu jsou podporovány tyto sítě:

Facebook: ico-social-facebook

Instagram: ico-social-instagram

LinkedIn: ico-social-linkedin

Pinterest: ico-social-pinterest

RSS: ico-social-rss

Twitter: ico-social-twitter

Vimeo: ico-social-vimeo

Youtube: ico-social-youtube

Pořadí

Pořadí, dle kterého se ikony na webu/e-shopu zobrazí.

URL

URL adresa sociální sítě, na kterou chceme, aby ikona směřovala.

Book Contents

Book Index

Školení, nabídka kurzů

Kniha Školení, nabídka kurzů je určena pro ukládání záznamů nejrůznějších školení a kurzů, které firma poskytuje. Záznamy se budou na webu zobrazovat v sekci Školení.

Book Contents

Book Index

Termíny

Kniha Termíny obsahuje seznam všech termínů nejrůznějších událostí, které na webu prezentujeme. Pomocí záložky Propojení modulů, můžeme jakýkoli termín přidat k jinému modulu. Například můžeme termín připojit k modulu Školení a nabídka kurzů.

pic_4637

Obr.: Kniha Termíny - Základní údaje

Book Contents

Book Index

Videa

Kniha Videa obsahuje seznam všech videí, které můžeme na webu použít. Pomocí záložky Propojení modulů, můžeme přidat video i k dalším modulům.