Book Contents

Book Index

Návrhář objektů

Book Contents

Book Index

Změny v sekci Platební brány na e-shopu

Změny v sekci Platební brány

Book Contents

Book Index

Zrušení podpory složek

Metodám, které se složkami pracovaly, byl odstraněn parametr Ext: Integer.

Book Contents

Book Index

Duplicitně připojené moduly dokladů na TD_Baz

Na zákazníkovi (TD_BAZ) jsou do verze K2 luna duplicitně připojené moduly faktury vydaných a faktur přijatých (CFListInvoiceOut, CFListInvoicesOut, CFListInvoiceIn a CFListInvoicesIn). Od verze K2 Gaia byly zrušeny CFListInvoiceOut a CFListInvoiceIn. Ve speciálech je třeba upravit a nahradit CFListInvoiceOut za CFListInvoicesOut a CFListInvoiceIn za CFListInvoicesIn.

Book Contents

Book Index

Zrušení pole Kódy z knih prodeje a nákupu

Z formuláře knih prodeje a nákupu bylo zrušeno pole Kódy. Pole nebylo ve standardu nikde použito. Od další verze (2022) budou pole odmazána i z tabulek.

Book Contents

Book Index

Změna implicitní hodnoty parametru COMPANYCURRENCY

Byla změněná implicitní hodnota parametru COMPANYCURRENCY, který je možné zadat do K2.ini. Parametr je důležitý pro správné vytváření dokladů ve vlastních firmách v měně různé od měny mandanta. Od verze K2 gaia.01 je parametr implicitně nastaven na hodnotu 1. Jako měna vlastní firmy se pak nebere měna z Parametrů mandanta, ale z nastavení každé vlastní firmy.

Book Contents

Book Index

Zboží - změna pole Značka (pro eshop)

Došlo ke změnám v souvislosti s polem Značka na Zboží. Původní textové pole Vyr bylo přejmenováno na TradeMark_old. Pole již není na formuláři a v budoucích verzích bude zrušeno. Místo něho vzniklo nové pole BrandRID s číselnou vazbou do nového číselníku TD_WebBrand.

Původní číselník TD_Producer a tabulka Producer byla ponechána pro možnost konverze a v budoucích verzích budou zrušena.

Byl vytvořen standardní konverzní skript ArticleBrandInit.PAS, který provádí konverzi z původního pole do nového. Skript se nepouští automaticky, ale je nutné ho spustit ručně. Parametrem skriptu se nastavuje, zda se mají zkonvertovat pouze značky z původního číselníku nebo všechny unikátní hodnoty původního pole Značka.

Book Contents

Book Index

Vyřazení sestav ze standardu

Od verze K2 Gaia již nejsou ve standardu sestavy PF_SEZ08.AM, PDO_ODD.AM, PRE_DOK01_TXT, UAKTIVAW06.AM, UCT_VYSLED06.AM, UCT_VYSLED06_MO a UPASIVAW06. Sestavy lze dohledat v archívním souboru AM.zip, který je sopučástí instalace K2 (K2\SestavyW\Standard). Sestavy již nebudou dále podporovány ani opravovány.

Book Contents

Book Index

Vyřazení skriptu ze standardu - Prodej zboží na prodejně

Od verze Gaia.01 je již nepodporován skript Prodej zboží na prodejně (Prodejka2_Hlavni.pas). Skript a navazujcí uniy byly přesunuty do archívu (viz soubor Arch.zip v adresáři K2\SestavyW\Standard). Místo skriptu lze používat modul Prodej zboží na prodejně (viz stromové menu Prodej / Zpracování zakázek)

Book Contents

Book Index

Ukončena podpora K2 4WEB Prodejky

Od verze Gaia.03 již není dále podporována K2 4WEB Prodejka.

Jako náhradu lze použít funkci Prodej zboží na prodejně (Prodejka), která je spustitelná ze stromového uzlu Prodej/Zpracování zakázek / Prodej zboží na prodejně (Prodejka). Tuto prodejku lze používat i na webové K2.