Book Contents

Book Index

Platební terminály

Book Contents

Book Index

K2 platební terminál přes TCP/IP

Book Contents

Book Index

Podporovaná zařízení

Platby přes platební terminál jsou stále více žádanější, proto jsme propojili platební terminál se systémem K2. Platební terminály lze připojit přes lokální i vzdálenou plochu. Počet připojených terminálů k systému K2 není omezen, propojení konkrétního pokladního místa a konkrétního platebního terminálu lze realizovat na základě názvu počítače nebo přihlášeného uživatele K2.

Využitím platebního terminálu zvýšíte kontrolu nad správnosti zadaných plateb. Požadavek na konkrétní částku, měnu, či variabilní symbol zasílá platebnímu terminálu K2 (Prodejka).

Podporováno je pouze připojení platebního terminálu pomocí protokolu TCP/IP, přičemž terminál pracuje v tzv. režimu server. Terminály se připojují přes Ethernet. Bezdrátové terminály musí komunikovat přes WiFi. Terminály využívající bluetooth nejsou podporovány. Zavedena je komunikace s platebními terminály Ingenico iCT 220, VX520 a iwl 220. Propojení s jinými terminály je možné, ale není certifikované. Platební terminál musí umožňovat tisk účtenky o provedení karetní transakce.

Napříč bankami se mohou komunikační protokoly lišit, podporované a certifikované jsou protokoly GPE - Global Payments Europe (např. Česká spořitelna, KB) a ČSOB B-protokol (protokol přizpůsobený potřebám banky ČSOB). Pro ČSOB a B-protokol byla přidána podpora pro typy platebních terminálů PAX S800 a PAX S920.

Book Contents

Book Index

Nastavení

Pro připojení k platebnímu terminálu je nutné znát IP adresu, číslo portu a kompatibilní mód. K nastavení těchto parametrů terminálu slouží funkce 785.

V okně Nastavení platebního terminálu je nejdříve zapotřebí vybrat typ konfigurace. V jednotlivých typech nastavení pak lze pro konkrétní konfiguraci ověřit spojení mezi K2 a platebním terminálem tlačítkem „Test spojení s terminálem“ nebo tlačítkem „Test spojení s bankou“ ověřit spojení mezi platebním terminálem a bankou.

pic_5034.png

Obr.: Nastavení platebního terminálu

Pokud je ke K2 připojeno více platebních terminálů musí se zvolit Konfigurace podle jména PC nebo Konfigurace podle uživatele. Tyto 2 typy mají seznam položek, do kterých se vyplňují potřebná data.

Konfigurace podle jména PC je vhodná v případě, kdy různí uživatelé obsluhují stejný platební terminál. Pole pro zadání jména počítače rozlišuje velká a malá písmena. Pokud se uživatel ke K2 připojuje přes vzdálenou plochu, použije se jméno klientského počítače (název počítače u kterého uživatel sedí).

pic_5036.png

Obr.: Konfigurace podle jména PC

Konfigurace podle uživatele je vhodná v případech, kdy konkrétní uživatel vždy obsluhuje konkrétní platební terminál. Uživatele lze jednoduše vybrat z náhledové tabulky.

pic_5037.png

Obr.: Konfigurace podle uživatele

Book Contents

Book Index

Skript

Do skriptu byly zveřejněny objekty umožňující synchronní komunikaci. Každý z těchto objektů odesílá požadavek daného typu a čeká, dokud nedostane odpověď, zda transakce proběhla v pořádku či ne. Pokud K2 odpověď neobdrží do 60 sekund, transakce skončí neúspěchem. Uživateli je možné zobrazit lokalizované hlášení o stavu transakce, které je v property LocalizedResponseDescription.

Pokud je již klient ke konkrétnímu platebnímu terminálu vytvořený a před dokončením transakce je vytvořen další, zahodí starší z nich spojení s terminálem. Nový klient se připojí a může provádět své metody. Správný postup je však klienta nejdříve uvolnit pomocí Free a až poté vytvářet dalšího. Ukázka použití terminálu ve skriptu je napsána v jednotce Prikl_142.PAS.

Zveřejněné objekty do skriptu:

  1. TPaymentClient – provede klasickou platbu. Povinné parametry jsou částka a měna, jako volitelný parametr je variabilní symbol.
  2. TPaymentWithCashbackClient - provede platbu s výběrem cashback. Povinné parametry jsou částka k platbě, částka k výběru a měna, volitelný parametr je variabilní symbol.
  3. TReversalClient – provede storno poslední transakce. Povinné parametry jsou částka, měna a ověřovací kód.
  4. TReturnClient – provede návrat, částka se převede na číslo účtu z platební karty. Povinné parametry jsou částka a měna, jako volitelný parametr je variabilní symbol.
  5. TCloseTotalsClient – provede uzávěrku. Metoda nemá žádné parametry.

Book Contents

Book Index

Logování

Veškeré transakce se logují do složky “PointOfSale“ v uživatelském adresáři. Jméno log souboru odpovídá času jeho vytvoření ve formátu “YYYY-MM-DD_hh-mm-ss.log”. Pokud během nastavování nebo používání platebního terminálu dochází k problémům, nejrychlejším způsobem jak zjistit co se stalo, je pomocí logu.