Book Contents

Book Index

Seznam parametrů expertního režimu

Parametr

Popis

LABS_CHROMIUMTAB

Zobrazení webové stránky v IS K2 v prohlížeči Chromium.

Book Contents

Book Index

Parametr LABS_CHROMIUMTAB

Bez použití tohoto parametru se webová stránka v systému IS K2 zobrazuje v prohlížeči Internet Explorer. Pokud je nastaven v souboru k2.ini parametr LABS_CHROMIUMTAB=1, zobrazí se webová stránka přímo v programu IS K2 v prohlížeči Chromium.

Informaci, jak nastavit webovou stránku do záložky Oblíbené v systému IS K2 naleznete v dokumentaci Základní popis obrazovek - Práce s ikonami.

Nastavení webové stránky do záložky Oblíbené je možné také zkopírováním níže uvedeného textu:

<object class="TBShortcutToWebBrowser">
<Caption>Webovástránka</Caption>
<GlyphId>ui*element.webbrowser</GlyphId>
<TreeGlyphId>stdico*t00050</TreeGlyphId>
<Element class="TBElementWebBrowser">
<IDU>{2E9469AF-858B-44D9-A3EE-837FAE4A0354}</IDU>
<Url>www.idnes.cz</Url>
</Element>
</object>

Tento zkopírovaný text se poté vloží pravým tlačítkem myši, nebo pomocí kláves Ctrl + V do záložky Oblíbené.

Do části <Url>www.idnes.cz</Url> uvedete svou požadovanou webovou stránku.