Book Contents

Book Index

Blokace period

Funkce slouží pro zadání období pro blokaci změn a přepočtů v jednotlivých modulech IS K2 pro jednotlivé firmy mandanta.

Při nastavení blokace určujeme, do kterého období (konce periody) nesmí být prováděny žádné změny nebo přepočty.

Některé moduly (doklady, které se účtují) mají nadřízenou blokaci. Blokační perioda těchto modulů nemůže být nižší než blokační perioda nadřízené blokace. Při změně blokační periody nadřízené blokace dojde automaticky i ke změně blokační periody všech podřízených blokací.

Obr.: Formulář Blokační periody

pic_3045

Obr.: Formulář položky Blokační periody s nadřízenou blokací

Nastavíme-li blokaci v řádku Faktury vydané, zálohy přijaté, nebude možné změnit, uložit, potvrdit, odpotvrdit, stornovat, odstornovat, připárovat, odpárovat tyto doklady s Datem úč. případu v blokované periodě.

Je-li nastavena blokace v řádku Prvotní doklady - Datum UZP, nebude možné změnit, uložit, potvrdit, odpotvrdit, stornovat, odstornovat, připárovat, odpárovat prvotní doklady (faktury, zálohy, pokladní a interní doklady a bankovní výpisy) s Datem UZP v blokované periodě. Tato blokace se nastavuje automaticky při potvrzení dokladu DPH.

Nastavíme-li blokaci v řádku Skladové pohyby, pak nebude možné u dokladů příjemek, výdejek, převodek a odváděcích průvodek potvrdit, odpotvrdit, stornovat, odstornovat, připojit, odpojit, změnit datum jejich potvrzení na datum spadající do blokované periody nebo změnit datum potvrzení dokladů, které již datum potvrzení v této periodě mají. Pokud je na kartě Skladu (na kterém je skladový pohyb) nastaveno Datum blokace skladových pohybů, a je vyšší než Datum konce blokační periody, vyhodnocuje se blokace podle tohoto data.

Je-li nastavena blokace v řádku Účetní závěrka, nebude možné pouštět přepočet obratovky, statistiky v blokovaném období a přepočet banky a pokladny pro doklady s datem vystavení v blokovaném období. Tato blokace se nastavuje automaticky při spuštění funkce Uzavření účetních knih. Při nastavení blokace Účetní závěrka se automaticky nastaví i blokační periody podřízených blokací (pokud nejsou vyšší než perioda účetní závěrky).

Je-li nastavena blokace v řádku Intrastat, nebude možné potvrdit nebo odpotvrdit stávající hlášení pokud datum potvrzení je v blokovaných periodách. Nelze vytvořit nové, opravné ani negativní hlášení, aktualizovat hlášení nebo vytvořit opravné hlášení, nelze stornovat nebo odstornovat hlášení pokud datum z intervalu od - do zasahuje do blokovaného období.

Funkce Zrušení blokace

Pro každou blokaci (kromě Účetní závěrky) je k dispozici funkce Zrušení blokace. Funkce lze spustit ze stromového menu Správce - Blokace period - Zrušení blokace.... Tato funkce odblokuje pro aktuálně přihlášeného uživatele periody, a to do periody zadané ve vstupním formuláři. Ve formuláři nelze zadat nižší periodu, než je perioda nadřízené blokace (nižší periodu může zadat pouze systémový uživatel K2Atmitec).

pic_3048

Obr.: Formulář funkce Zrušení blokace - Bankovní výpisy

Odblokování se zruší odhlášením/přihlášením uživatele. Každé takovéto odblokování se zapíše do tabulky Změny.