Book Contents

Book Index

Typy daní

V číselníku Typy daní je zobrazen seznam používaných typů daní. Typ daně má význam pro zařazení dokladu do Přiznání k DPH, Souhrnného hlášení a Intrastatu.

Klávesou Ins a po vyplnění polí 1. strany můžeme vložit nový záznam. Při legislativních změnách je vhodné naimportovat nové záznamy funkcí Import typů daní.

Obr.: Číselník Typy daní

PIM_1036

Obr.: Typy daní - 1. strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka typu daně - jednoznačný identifikační údaj.

Číslo

Interní číslo typu daně.

Popis

Popis typu daně.

Jazykový popis

Tlačítko umožní zadat popis v cizích jazycích.

Text na fakturu

Text, který se automaticky zobrazí na faktuře s příslušným typem daně.

Jazykový text

Tlačítko umožní zadat text na fakturu v cizích jazycích.

Použití

Informace, na jakých dokladech se má typ daně používat a na kterém řádku přiznámí k DPH se vyskytuje.

Pouze na výstupu

Zatrhne se u typů daní, u kterých se samovyměření DPH vytváří jen na výstupu.

Režim PDP

Zatrhne se u typů daní, které jsou určeny pro tuzemské plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.

Blokováno

Je možné zatrhnout u typů daní, které se dle platné legislativy nepoužívají.

Samovyměření DPH

Zatrhne se u typů daní, u kterých se k faktuře přijaté vytváří samovyměření DPH (interní doklad, na kterém je vyčísleno DPH).

Samovyměření záloh

Zatrhne se u typů daní, u kterých se provádí samovyměření DPH na poskytnutých zálohách.

EET - zakl_nepodl_dph

Zatrhne se u typů daní, které nejsou určeny pro českou legislativu a mají se zahrnout do Elektronické evidence tržeb do elementu Celková částka plnění osvobozených od DPH, ostatních plnění.

Book Contents

Book Index

Import typů daní

Číslo procesu: UCT005

Id. číslo skriptu: FUCT050

Soubor: TypeTax.PAS

Popis skriptu: Skript pro přidání nových typů daní (v případě legislativních změn DPH). Nové typy daní načítá ze souboru NewTax.csv, texty na fakturu ze souboru NewTax_InvText.csv. Po spuštění se zobrazí dotaz "Přejete si naimportovat nové typy daní a aktualizovat popis všech typů daní?" Po kladné odpovědi dojde k importu a k aktualizaci typů daní.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [DPH] [Základní nastavení]

Parametry skriptu:

ImportInvoiceText - Ano

Ano - typy daní se aktualizují včetně pole Text na fakturu; Ne - Text na fakturu se doplní pouze u nově naimportovaných typů daní.

FileName - SupportFiles\Lang5\NewTax.csv

Cesta a název souboru.