Book Contents

Book Index

Státy

Číselník Státy obsahuje seznam států a měn včetně kurzovního lístku. Klávesou Ins nebo F6 můžeme vložit nový záznam.

Obr.: Číselník Státy

Na 1. straně číselníku Státy uvádíme kromě základních informací také měnu daného státu, tím je dostupný i kurzový lístek.

Obr.: Státy - 1. strana

Popis polí:

Stát

Zkratka příslušného státu.

Kód státu

Kód příslušného státu.

Název státu

Název státu.

Měna

Zkratka měny příslušného státu.

Kód měny

Kód měny.

Skupina

Zařazení státu do skupiny - EU, EHP