Book Contents

Book Index

Etapy / plánované činnosti

Knihy Etapy / plánované činnosti a Moje otevřené etapy / plánované činnosti jsou určeny pouze pro prohlížení etap a plánovaných činností. Nelze je zde tedy editovat. Lze je spustit ze stromového menu Projekty - Etapy / plánované činnosti.

Kniha Moje otevřené etapy / plánované činnosti se zobrazuje vždy ve stavu Filtr, zobrazí se nepotvrzené etapy / plánované činnosti k projektům, ke kterým je uživatel přiřazen jako člen projektu (prostřednictvím svázané kontaktní osoby).

V knize Etapy / plánované činnosti se zobrazují všechny etapy / plánované činnosti.

pic_3675

Obr.: Kniha Moje otevřené etapy / plánované činnosti

Book Contents

Book Index

Přiřazené zdroje

Na záložce Přiřazené zdroje jsou zobrazeny přiřazené zdroje etapy/plánované činnosti a ve spodní části obrazovky se zobrazují výkazy práce, týkající se přiřazeného zdroje, na kterém stojí lokátor. Pokud je zde více přiřazených zdrojů, pak se tedy mění zobrazení výkazů práce v dolní části obrazovky podle vybraného zdroje.

pic_3605

Obr.: Etapy projektu - Přiřazené zdroje

pic_3606

Obr.: Formulář Zdroje

Book Contents

Book Index

Výkazy práce

Na záložce Výkazy práce se zobrazují všechny výkazy práce týkající se všech přiřazených zdrojů etapy/činnosti.

pic_4586

Obr.: Výkazy práve přiřazených zdrojů

Book Contents

Book Index

Funkce nad knihou Etapy / plánované činnosti

F7

Zobrazí se projekt - základní údaje.

Shift+F8

Zobrazí se Gantt.