Book Contents

Book Index

Měny

Číselník Měny obsahuje seznam měn včetně účetních kurzů (kurzovní lístek) a celních kurzů. Klávesou Ins nebo F6 můžeme vytvořit nový záznam.

Obr.: Číselník Měny

PIC_1065

Obr.: Měny - Základní údaje

Popis polí:

Měna

Zkratka měny příslušného státu.

Kód měny

Kód měny.

Stát

Zkratka příslušného státu.

V části Zaokrouhlování je možné nastavit způsob zaokrouhlování cen brutto na vydaných a přijatých fakturách a částky doplatit na cestovních příkazech.

Popis polí:

Faktury vydané - konstanta

Konstanta, která se bude přičítat, popř. odčítat, od částky na faktuře před zaokrouhlením. Umožňuje zaokrouhlit částku nahoru nebo dolů.

Faktury vydané - řád

Počet desetinných míst, na které chceme faktury vydané zaokrouhlovat.

Faktury přijaté - konstanta

Konstanta, která se bude přičítat, popř. odčítat, od částky na faktuře před zaokrouhlením. Umožňuje zaokrouhlit částku nahoru nebo dolů.

Faktury přijaté - řád

Počet desetinných míst, na které chceme faktury přijaté zaokrouhlovat.

Cestovní příkazy - konstanta

Konstanta, která se bude přičítat, popř. odčítat, od částky doplatit na vyúčtování cestovního příkazu před zaokrouhlením. Umožňuje zaokrouhlit částku nahoru nebo dolů.

Cestovní příkazy - řád

Počet desetinných míst, na které chceme částku doplatit na vyúčtování cestovního příkazu zaokrouhlovat.

Na záložce Kurzovní lístek lze najít účetní kurzy, ve kterém je možné k příslušné měně zadávat aktuální hodnoty kurzů podle data. Tyto hodnoty se pak nabízejí při vytváření dokladů. Pokud se kurzovní lístky zadávají na vlastní firmy, po výběru vlastní firmy ve spodní části se zobrazí kurzovní lístek vybrané vlastní firmy.

Obr.: Měny - Kurzovní lístek

V kurzovním lístku je přednastaven kurz; další kurzy včetně data jejich platnosti můžeme vkládat klávesou Ins a následným vyplněním formuláře Kurzy nebo skriptem Import kurzovního lístku.

Jeden z kurzů je vždy označen jako Aktuální kurz. Tento symbol se používá jen tam, kde není žádné porovnávací datum, např. na 2. straně karty Zboží. V některých případech je tento kurz automaticky předbízen. Při tvorbě dokladů se však počítá s nejaktuálnějším kurzem podle data. Aktuální kurz nastavíme tlačítkem Aktuální kurz vedle kódu měny.

Obr.: Účetní kurz

Na záložce Celní kurzy se zadávají celní kurzy. Tyto kurzy se využívají při vytváření dokladů v Celnici. Celní kurz můžeme vkládat klávesou Ins a následným vyplněním formuláře Celní kurz nebo skriptem Import celních kurzů.

pic_3107

Obr.: Měny - Celní kurzy

pic_3108

Obr.: Celní kurz

Popis polí:

Jednotka

Jednotka měny.

Datum

datum platnosti celního kurzu.

Celní kurz

Hodnota celního kurzu.

Zadávání kurzovního lístku na vlastní firmy:

Ve Správě vlastních firem na vlastní firmě, pro kterou chceme používat jiný kurzovní lístek, zatrhneme volbu Vlastní kurzovní lístek (případně také volbu Obrácené zobrazení kurzu).

Na záložce Kurzovní lístek pak budeme zadávat účetní kurzy:

Stejně budeme postupovat při zadávání Celních kurzů.

Na dokladech, na kterých se přednastavuje kurz z kurzovního lístku, se použije kurzovní lístek dle Vlastní firmy, zadané v nastavení příslušné knihy.