Book Contents

Book Index

Položky účetního deníku

V Knize Položky účetního deníku se zobrazují položky účetního deníku ze zvolené knihy účetnictví. Každá položka se zobrazuje ve dvou řádcích - na jednom řádku strana Má dáti a na druhém řádku strana Dal.

pic_2209

Obr.: Kniha Položky účetního deníku

Změnu knihy účetnictví provedeme stisknutím kláves Alt+F10.

V knize Položky účetního deníku nelze vytvářet nové záznamy. V knize lze pouze editovat pole Párovací symbol, Středisko, Kód zakázky, Kód zboží, Kód 1, Kód 2, Kód 3, Kód 4, Kód 5, Kód 6, Referent, Zákazník - na příslušném poli stiskneme Enter, vybereme hodnotu a znovu stiskneme Enter.

Položky účetního deníku lze exportovat do Excelu jednořádkově pomocí tlačítka Jednořádkový export v nástrojovém panelu.

Book Contents

Book Index

Funkce nad Položkami účetního deníku

F7

Po stisknutí klávesy F7 se zobrazí 2. strana účetního dokladu s pravítkem na aktuální položce dokladu.

Ctrl + F7

Po stisknutí klávesy Ctrl + F7 se zobrazí 0. strana prvotních dokladů s pravítkem na dokladu, který je zaúčtován aktuálním účetním dokladem.

Změna záznamu

Změna vybraných dokladů. Funkci spouštíme z menu modulu Formulář - Hromadné akce - Změna záznamu. Ve formuláři po spuštění funkce označíme, které údaje chceme změnit, a uvedeme jejich novou hodnotu.

Doplnění protistrany

Do kontejneru se doplní protistrana MD nebo D k položkám v kontejneru. Funkci spouštíme z menu modulu Formulář - Hromadné akce - Doplnění protistrany.

Jednořádkový export

Stisknutím tlačítka Jednořádkový export se vybrané položky účetního deníku vloží do kontejneru (pokud již není kontejner zapnut) a vyexportují do Excelu (na jednom řádku v Excelu je strana MD i D). Pokud po spuštění funkce uživatel odsouhlasí dotaz "Chcete doplnit protistranu do kontejneru?", do kontejneru se přidá protistrana.

Book Contents

Book Index

Sestavy nad Položkami účetního deníku

Book Contents

Book Index

Výpis účetního deníku

Číslo procesu: UCT002; UCT003; UCT006; UCT007; UCT009-012; UCT029; UCT031; UCT036

Ident. číslo sestavy: SUCT065

Soubor: UCT_DENC.AM

Popis sestavy: Seznam položek účetních dokladů. Pokud je parametr NoInteractive na Ne (implicitní hodnota), pak se zobrazí formulář, ve kterém je možno nastavit hodnoty parametrů.

Adresa ve stromu: [Účetnictví] [Položky účetního deníku]

Parametry sestavy:

CanGrow - Ne

Ano - Pole popis se v případě dlouhého textu zobrazí na více řádků, Ne - Nadbývající text se nezobrazí. Text se zobrazí ořezaně a neúplně, pokud je delší, než je šířka pole pro popis.

NoInteractive - Ne

Ne - Zobrazí formulář s parametry, Ano - Nezobrazí formulář.

ReportID - 0

Setřídění dle 0 - Typu, knihy, čísla dokladu, 1 - Datum úč. případu, 2 - Celk. částky, 3 - Typu, knihy a čísla prvotního dokladu.

ShowAxes - Ne

Ano - Zobrazí podpůrné analytiky (středisko, kód zakázky, zboží, kód1 a 2, Referenta, Zákazník, Párovací s.) pokud jsou zadané.

ShowDocument - Ne

Ano - Zobrazí číslo prvotního dokladu.

ShowInCurrency - Ne

Ano - Zobrazí i částky v měně (pokud je doklad v měně).

ShowSignature -

Ano – zobrazí se část s podpisy osob zodpovědných za schválení a zaúčtování.

SubTitle -

Podtitulek.

SumAccounts - Ne

Ano - Sesumuje řádky se stejnými Md i D.

SuppressReportFooter - Ne

Ano - skryje patičku sestavy.

Title

Nadpis sestavy.