Book Contents

Book Index

Celní sazebník

Knihu Celní sazebník lze vyvolat na 2. straně karty Zboží. Obsahuje seznam kódů celního sazebníku. Klávesou Ins je možné tuto knihu doplňovat o další záznamy.

pic_2966

Obr.: Číselník Celní sazebník

pic_2967

Obr.: Číselník Celní sazebník - 1.strana

Popis polí:

Zkratka

Zkratka položky celního sazebníku. Kódové označení druhu zboží podle celních předpisů (TARIC). Kód je zapsán ve tvaru "xxxxxxxx xx".

Platnost od/Platnost do

Platnost od / do položky celního sazebníku.

Datum ovlivňuje vstup dané karty zboží do Intrastatu. Pokud není vyplněno (datumy jsou nulové), pak se karta zboží s tímto celním sazebníkem do Intrastatu dostane.

Pokud je ale pole Platnost od nastaveno a je vyšší, než je období od, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Pokud je ale pole Platnost do nastaveno a je nižší, než je období do, pro které se má Intrastat vypočítat, pak se takové zboží do Intrastatu nedostane a zobrazí se chybová hláška v chybovém protokolu po nápočtu Intrastatu, že pro dané zboží nebyl nalezen platný celní sazebník.

Měrná jednotka

Kódy doplňkových měrných jednotek.

Popis

Popis položky CS.

Clo (%)

Procentuální výše cla.