Book Contents

Book Index

Zákonný úrok z prodlení

Zákonný úrok z prodlení lze vyvolat ze Stromového menu Finance - Základní data - Zákonný úrok z prodlení.

pic_3398

Obr.: Číselník Zákonný úrok - kniha

pic_3399

Obr.: Číselník Zákonný úrok - 1.strana

Popis polí:

Od data

Datum od kdy platí zadané % úroků.

Sazba banky

2TRepo sazba vyhlášená ČNB.

% úroků

% úroků ze zákona (2TRepo sazba + % body zvýšení ze zákona)

V případě změn zákonného úroku lze číselník aktualizovat skriptem Import sazeb zákonných úroků.

Book Contents

Book Index

Import sazeb zákonných úroků

Číslo procesu: FIN014

Id. číslo skriptu: FFIN059

Soubor: ImpStatInterest.pas

Popis skriptu: Naplní číselník Zákonný úrok z prodlení podle hodnot vyplněných v souboru K2/SupportFiles\Lang5\Zakonny_urok.csv pro českého mandanta a ze souboru K2/SupportFiles\Lang3\Zakonny_urok.csv pro slovenského mandanta. Soubory .csv budou udržovány firmou K2.

Adresa ve stromu: [Finance] [Funkce]

Parametry skriptu:

bez parametrů