Book Contents

Book Index

Výkazy práce

Záznamy o činnosti na projektu se evidují ve Výkazech práce.

Kniha Moje výkazy práce se zobrazuje vždy ve stavu Filtr, uživatel vidí výkazy práce v závislosti na přiřazené roli (a jejích oprávněních) v projektech.

V knize Výkazy práce se zobrazují všechny výkazy práce (ve stavu Kniha).

pic_3609

Obr.: Moje výkazy práce - kniha

Nový výkaz práce vytvoříme:

pic_4585

Obr.: Odvod práce

Ve výkazu práce se nastaví projekt, etapa a zdroj. Ve výkaze zadáme Datum a Množství a můžeme vyplnit další pole.

pic_3610

Obr.: Výkaz práce - 1. strana

Na základě množství ve výkazech práce se aktualizuje skutečný čas na etapách/pl. činnostech a skutečný čas a množství na zdrojích etap/pl. činností.

Na základě množství, efektivity a cen zdrojů se aktualizují skutečné Výnosy a Náklady na etapách/pl. činnostech se zapnutým příznakem Odvádět a v hlavičce projektu.

Výkaz práce se může odkazovat také na jiný zdroj projektu než bylo naplánováno v Etapě/činnosti, což lze využít např. v případě skupinového zdroje, kde na výkazu práce poté bude zdroj obsažený ve skupinovém zdroji.

Při změně zdroje na výkazu práce se nově mění také jednotka zdroje na výkazu práce, pokud je jiná, než byla u původního zdroje.

Pokud se vykazuje ve stejném typu jednotky (časová, množstevní, nákladová) jako je plán (než má přiřazený zdroj = fronta práce), ale vykazuje se tedy jiný zdroj, pak se započte vykazovaný počet jednotek jen pokud je nalezen poměr mezi nimi (nastavení se provádí v knize Projekty - Poměry jednotek).

Pokud se vykazuje v jiném typu jednotky než je plán, tak se nezapočte vykazovaný počet jednotek, započtou se pouze náklady a výnosy.


Book Contents

Book Index

Hromadné akce

Nad Výkazy práce je možné spustit akci Přepočet výkazů práce, která po změně cen (např. u zdrojů projektu) výkazy práce přeuložíí a tím se upraví i sumy cen na projektu.

Book Contents

Book Index

Sestavy

Book Contents

Book Index

Výkaz práce

Číslo procesu: PRO002

Ident. č. sestavy: SPRO003

Soubor: PTS_DOC01.AM

Popis sestavy: Výkaz práce - záznam o činnosti na projektu.

Adresa ve stromu: [Projekty] [Výkazy práce] [Tisk dokladů]

Parametry skriptu:

Bez parametrů.

 

PTS_DOC01

Book Contents

Book Index

Seznam výkazů práce

Číslo procesu: PRO002

Ident. č. sestavy: SPRO004

Soubor: PTS_LIST01.AM

Popis sestavy: Seznam výkazů práce - Seznam záznamů o činnosti na projektu

Adresa ve stromu: [Projekty] [Výkazy práce] [Tisk dokladů]

Parametry sestavy:

ReportID

Setřídit podle 0 - data vystavení, 1 - osob a zařízení, 2 - střediska, 3 - projektů

SumTimeUnit

Sumy časů zobrazit v 2 - min, 3 - hod., 4 - dny.

PTS_LIST01