Book Contents

Book Index

Výkaz o úplných nákladech práce ÚNP 4-01

Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.

Získávají se údaje o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce.

Statistické zjišťování má roční periodicitu a lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou je do 31. března.

V Informačním systému K2 jsou pro tuto statistiku vytvořeny sestavy, ze kterých je možné některé sledované údaje vyčíst.

Sestavy nad knihou Mzdové údaje:

Sestava nad knihou Personální údaje:Book Contents

Book Index

Sestavy pro Výkaz o úplných nákladech práce ÚNP 4-01

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 1. část)

Číslo procesu: MZD001

Ident. číslo sestavy: SMZD161

Soubor: PERS_UNP_A101.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce. Údaje pro část výkazu A101 - počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny.

Sestava zobrazuje průměrná evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách.

 

Poslední strana zobrazuje celkový součet za organizaci. 2. část údajů potřebnou pro část A101 zobrazuje sestava Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 2. část) (MZD_UNP_A101.AM) spustitelná nad Mzdovými údaji.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

PERS_UNP_A101

PERS_UNP_A101_1

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 2. část)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD156

Soubor: MZD_UNP_A101.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A101 - počet zaměstnanců, odpracované a placené hodiny.

 

Sestava obsahuje údaje dělené dle pracovní doby zaměstnanců se součty za jednotlivé měsíce. Poslední strana zobrazuje celkový součet za organizaci. 1. část údajů potřebnou pro část A101 zobrazuje sestava Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A101 1. část) (PERS_UNP_A101.AM) spustitelná nad Personálními údaji.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A101

MZD_UNP_A101_1

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A102)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD157

Soubor: MZD_UNP_A102.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

Údaje pro část výkazu A102 - Osoby pracující na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.

Poslední strana zobrazuje celkový součet osob a odpracovaných hodin za organizaci.

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A102

MZD_UNP_A102_1

MZD_UNP_A102_2

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A104)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD158

Soubor: MZD_UNP_A104.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

Údaje pro část výkazu A104 -Mzdy bez OON vyúčtované zaměstnancům v evidenčním počtu.

 

Pro řádky (v sestavě sloupce) 3 až 12 jsou v K2 zavedeny skupiny mzdových složek UNP_A101_03 až UNP_A101_12, do kterých je potřeba správně zařadit mzdové složky, aby se hodnoty do sestavy načetly.

Pro řádky (v sestavě sloupce)14-17 se hodnoty načítají takto:
- sloupec 14 - mzdové složky dovolené 5200, 5210, 5252.
- sloupec 15 - mzdové složky 5800, 5850, 5860.
- sloupec 16 - ostatní mzdové složky (mimo 5800, 5850, 5860, 5310), které mají v číselníku na první straně skupinu "NENA"

- sloupec 17 - Mzdová složka 5310


Sloupec rozdíl slouží ke kontrole. Jedná se o rozdíl mezi součtem hodnot a hrubou mzdou . Jiný výsledek než 0 znamená, že některá mzdová složka není zařazena v nějaké skupině.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

Linked Graphics K2_SESTAVY_XX

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A105)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD159

Soubor: MZD_UNP_A105.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A105 - Sociální náklady/výdaje na zaměstnance v evidenčním počtu.

- Sociální - výstupni mzdové složky 902x

- Zdravotní - vystupni MS 901x

- Odpovědnosti - mzdová složka 9099

- Penzijní a životní pojištění - mzdové složky 4301,4302,4303,4304.

- Náhrady za DPN - mzdové složky 7900,7902

- Zvýšení náhrady za DPN - 7901

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A105

Book Contents

Book Index

Statistický výkaz ÚNP 4-01 (A107)

Číslo procesu: MZD005

Ident. číslo sestavy: SMZD160

Soubor: MZD_UNP_A107.AM

Popis sestavy: Výkaz o úplných nákladech práce.

 

Údaje pro část výkazu A107 -Doplňující ukazatele.

- Odstupné - mzdová složka 6220 u pracovních poměrů.

- Počet učňů - bere se dle nastavení Charakteristiky právního vztahu - dle školského zákona + Pracovně právní vztah II - žáci a studenti¨.

 

Adresa ve stromu: [Mzdy] [Mzdové údaje] [Statistiky]

Parametry sestavy:

ActualMonth - Ne

Ano - aktuální měsíc.

Subtitle - Podtitulek.

MZD_UNP_A107