Book Contents

Book Index

Fronta práce

Zdroje, přiřazené k etapám / plánovaným činnostem, se pracovníkům zobrazují ve frontě práce.

Kniha Moje fronta práce se zobrazuje vždy ve stavu Filtr, uživatel vidí nepotvrzené zdroje v závislosti na přiřazené roli (a jejích oprávněních) v projektech.

V knize Fronta práce se zobrazují všechny zdroje, přiřazené k etapám projektů (ve stavu Kniha).

pic_3608

Obr.: Moje fronta práce - kniha

Přes akci Vykázat práci se vytvoří nový výkaz práce.

Book Contents

Book Index

Základní údaje

Záložka základní údaje nese informace potřebné pro vytvoření výkazu práce. Fronta práce = přiřazený zdroj na etapě/činnosti.

pic_4598

Obr.: Fronta práce - základní údaje