Book Contents

Book Index

Zakázky

Zakázka je v modulu Prodej základním (nadřízeným) dokladem. Kniha zakázek sleduje evidenci zakázek, jedna zakázka sleduje jeden obchodní případ. Ze zakázky lze vytvořit další podřízené doklady - Fakturu vydanou, Objednávku přijatou, Dodací list vydaný, Výdejku, případně Rezervační list. Ty se dají prohlížet na 5. straně zakázky. Výjimku z tohoto pravidla tvoří pouze tzv. volné doklady.

Obr.: Otevřené menu modulu Prodej / Zpracování zakázek - Zakázky

Book Contents

Book Index

Kniha Zakázky

Z hlediska optimálního zpracování informací je výhodné pojmout jednu zakázku jako jeden obchodní případ, který lze samostatně uzavřít.

Pokud se jedná o větší zakázku, je vhodné ji rozčlenit na jednotlivé subdodávky a ty sloučit pomocí Kontraktů nebo pole Kód zakázky v jeden celek. Tímto způsobem lze také spojovat v jeden celek zakázky z různých knih, poboček, středisek apod.

Samostatnou zakázku bez ostatních dokladů lze využít např. pro sestavování cenové nabídky. Zakázka se nemusí vždy realizovat, ale může dále sloužit jako informace pro pozdější marketingové vyhodnocení.

Zakázka nemá žádný vliv na účetnictví ani na skladovou evidenci.

Obr.: Kniha Zakázky