Book Contents

Book Index

Dokumenty a doklady (9. strana)

K dokladům Nákupu a Prodeje lze na 9. straně přiřazovat dokumenty (smlouvy, ceníky apod.).

Ve spodní části lze tlačítkem Vlož doklad přiřadit odkaz na jiný doklad v rámci IS K2. Tímto je zaručena provázanost mezi jednotlivými doklady. Tlačítkem Smaž doklad dojde k výmazu odkazu označeného pravítkem.

Pozn.: Práce s dokumenty a doklady je blíže popsána v kapitole Základní číselníky a podpůrné moduly K2 - 9. strana.

Obr.: Zakázka - 9. strana