Book Contents

Book Index

Kontrola číslování adres

Funkce Kontrola číslování adres prohledává všechny tabulky v K2, kde se vyskytuje odkaz do adres a kontroluje duplicitu těchto odkazů jak uvnitř samotné tabulky, tak vzájemně mezi všemi tabulkami K2 a zároveň provádí kontrolu čísel odkazů, které neodkazují nikam (tzv. sirotci, číslo neexistuje v tabulce Address).

Funkce zapisuje nalezené nekorektnosti do logovacího souboru AddressDupl.log v adresáři příslušné firmy. Zapisuje se nejen duplicitní číslo adresy, ale i číslo pole adresy v příslušné tabulce, číslo tabulky a obsah všech polí primárního klíče každé tabulky, aby byly případné nekorektnosti v tabulkách dohledatelné.