Book Contents

Book Index

Přesun inventur

Inventury v nižších verzích neměly knihy. V rámci reinstalace na verzi K2 Move jsou stávající inventury naplněny do první nalezené Knihy skladů (podle čísla). Tato nepovinná inicializace umožňuje inventury přesunout do jiné požadované knihy skladů. Přesun lze provést pouze do knihy, ve které ještě neexistuje žádný doklad inventury.